Match efectuarea în limba engleză

One end is coated with a material that can be ignited by frictional heat generated by striking the match against a suitable surface. Finanţarea ad hoc plăţi din FOR către radiodifuziunile publice individuale şi din fondurile de contrapartidă , transferurile din fondul CoBo şi furnizarea de facilităţi tehnice gratuite ar trebui toate considerate mai degrabă ajutoare noi decât ajutoare existente. Some match-like compositions, known as electric matches, are ignited electrically and do not make use of heat from friction.

Adăuga Stem Under the European Electronic Toll Service EETS deployment 17 the following further standardisation activities would be beneficial: test standards for the secure monitoring of toll systems and for profiles of information exchange between Service Provision and Toll Charging activities, and revision of the test standards forming the basis of satellite-based electronic tolling systems and the profile standard for Dedicated Short-Range Communications DSRC -based electronic tolling. În cadrul dezvoltării serviciului european de taxare rutieră electronică EETS 17este recomandabil să se întreprindă următoarele acțiuni de standardizare: elaborarea unor standarde de măsurare pentru monitorizarea securizată a sistemelor de taxare și pentru profilurile schimburilor de informații între activitățile legate de prestarea de servicii și perceperea taxelor pe de o parte, și revizuirea standardelor de măsurare care stau la baza sistemelor de taxare prin satelit și standardul de profil pentru taxarea electronică bazată pe comunicațiile specializate cu rază scurtă DSRCpe de altă parte. EurLex-2 2.

Voiai să vorbim despre potrivirea de fonduri. The Commission may launch joint calls with partner countries or their organisations and agencies to finance projects on the basis of matching funds.

match efectuarea în limba engleză dating cipru

Comisia poate lansa apeluri comune cu țările partenere sau organizațiile și agențiile acestora pentru a finanța proiecte pe baza complementarității fondurilor. Unlike the other figures, this amount is a binding ceiling in the calculation of the matching funds of the participating States.

  1. Oficial datând pe cineva
  2. Alte tipi de date

Spre deosebire de celelalte cifre, această sumă este un plafon obligatoriu în calculul fondurilor echivalente ale statelor participante. The White Supremacist Party has qualified for matching funds Partidul Supremației Albe s-a calificat pentru obținerea de fonduri Meanwhile, Senator McComb's fading presidential bid Între timp, cota prezidențială în scădere a senatorului McComb From a D. Din punctul de vedere al DEA, avem nevoie de forțe antrenate și de fonduri corespunzătoare.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

match efectuarea în limba engleză bruxelles dating

EurLex-2 According to Article 5. În conformitate cu articolul 5.

match efectuarea în limba engleză facilitatea de cooperare pentru dezvoltare

Spotul principal în soluția test are aceeași valoare Rf ca și spotul principal al soluției standard A la care se face referire în testarea altor dizaharide clorurate. EurLex-2 So you were testing my story. Deci au fost de testare povestea mea.

Probă de redactare în limba franceză, pe baza unui dosar, menită să evalueze capacitatea candidaților de a îndeplini atribuțiile descrise în secțiunea A punctul 2, precum și capacitatea lor de redactare juridică. EurLex-2 a tests must be carried out in slaughterhouses on all animals eligible for the removal of specified risk material; a testele trebuie efectuate în abatoare asupra tuturor animalelor eligibile pentru eliminarea materialului cu risc specific; EurLex-2 Test, Inspection and Production Equipment Echipamente de testare, inspecție si producție EurLex-2 In addition to the tests prescribed in the various paragraphs of this the following tests shall be carried out: În plus față de încercările descrise în diferitele secțiuni din prezenta anexă, se efectuează următoarele încercări: EurLex-2 The manufacturer must Ö shall Õ operate an approved quality system for production, final Ö product Õ inspection and testing Ö of the pressure equipment concerned Õ as specified in section 4 point 5, and Ö shall Õ be subject to surveillance as specified in section 5 point 6.

Traducerea «match» în 25 de limbi

Apasă pentru a vedea definiția originală «match» în dicționarul Engleză dictionary. Apasă pentru a vedea traducerea automată a definiției în Română.

match efectuarea în limba engleză barcelona datând cultura

Meci Match Un meci este un instrument pentru declanșarea unui incendiu. De obicei, meciurile moderne sunt făcute din bastoane mici din lemn sau din hârtie rigidă.

  • MATCHING - Definiția și sinonimele matching în dicționarul Engleză
  • Traducere 'test' – Dicţionar română-Engleză | Glosbe
  • The matching funds are an earmarked part of the media budget.

Un capăt este acoperit cu un material care poate fi aprins prin căldura de fricțiune generată de lovirea meciului pe o suprafață adecvată. Meciurile de lemn sunt ambalate în cutii de potrivire, iar potrivirile de hârtie sunt parțial tăiate în rânduri și capsate în agende. Capătul acoperit al unui meci, cunoscut sub numele de "cap" al meciului, conține fie substanța activă fosfor sau fosfos secisculfid, cât și gelatina ca liant.