Vic zhou dating istoric, Welcome back

Buka nu se zăreşte de pe cea mai apropiată insulă vestică şi nu putea fi atinsă decât traversând o întindere de apă de aproximativ de kilometri. Inevitabil, acel autor va tre­ bui să transpire copios pentru a asimila materialul mai m ultor discipline şi va avea nevoie de îndrum are din partea multor colegi.

Relatarile celor trei izvoare difera in unele detalii, ceea ce a provocat si interpretari diferite. Astfel, Diodor face din Dromichaites un rege al tracilor, iar Polibiu la Suidasrege al odrisilor, ceea ce ar Insemna ca actiunea s-ar fi desfasurat in dreapta Dunarii XXI, 12, 1.

Strabon, mai bine informat, it numeste rege al getilor VII, 3, 8ceea ce ni se pare mai veridic.

Civilizatia Egiptului greco roman Pluta

In lipsa unor stiri mai precise, istoricii moderni, urmind fidel pe Strabon, care situeaza acel a pustiu al getilor 0 de la Dunare la Tyras Nistrucred ca expeditia lui Lisimah s-a efectuat in stepa dintre Prut si Nistru. Parvan a demonstrat insa ca singurul teritoriu care corespunde descrierii izvoarelor este datând un tip singuratic Baraganului www.

Recent, C. Daicoviciu a sustinut ca stapinirea lui Dromichaites se intindea pe Arges. Argumentelor lui C. Daicoviciu li se poate aduce un puternic sprijin arheologic.

In adevar, cimpia dintre Olt si Ialomita, avind vic zhou dating istoric axa intermediary valea Argesului, este puternic populata in epoca fierului geto-dacic. Cum era firesc, Baraganul, stepa situata la est de Ialomita, avea conditii mai putin favorabile pentru o asemenea dezvoltare.

Ecc, cum scrie Arianin fata lui Alexandru Macedon. Super Little Fanta Heroes Gifted with their ancestors' virtues, the heroes featured in these adventures are these characters: Hercules and his friendly dog Cerberus, Hua Mulan and the friendly eagle Tylli, the Ninja Turtle Dragon, Ulysses--assisted by a Ram and Bear, King David and the cheetah Betsy, the Thief of Baghdad--aided and abetted by his cave lion Yubba, Jerome and the friendly cave cougar Bloody Knife with the buffalo Wapi, the protective Blue Yeti, and two little dinosaurs named Knock and Hit.

Lassie Lassie is a Canadian television series which aired from to on YTV in Canada and Sunday nights on the Animal Planet network in the United States, as a modified remake of the original Lassie series about a boy and his faithful dog. Not to be confused with a previous, syndicated follow-up series entitled The New Lassie which aired —, this Canadian-produced Lassie series starred Corey Sevier as year-old Timmy Cabot in the fictional town of Hudson Falls, Vermont.

recomandări de viteză animale dating site

The show was filmed in Quebec by Cinar Inc. Popoarele primitive din punct de vedere tehno­ logic erau considerate vestigii evolutive ale descendenţei umane din strămoşi de genul maimuţelor. Dezrădăcinarea unor astfel de popoare de către coloniş­ tii societăţilor industrializate a exemplificat teoria darwinistă a supravieţuirii celui mai adaptat. Odată cu înflorirea ulterioară a geneticii, explicaţiile au fost reformulate din nou, de această dată în termeni genetici.

Europenii au început să fie consideraţi mai inteligenţi din punct de vedere genetic decât africanii şi, mai ales, decât australienii aborigeni. Astăzi unele segmente ale societăţii apusene repudiază în mod public rasis­ mul. Totuşi, mulţi occidentali probabil majoritatea! Când vine vorba de aborigenii australieni, vic zhou dating istoric şi unii albi educaţi din America, Europa sau Australia sunt de părere că aceştia sunt primitivi în sine.

M ultor descendenţi în viaţă ai aborigenilor care au supravieţuit colonizării europene le este greu să reuşească din punct de vedere economic în societatea albă australiană. Un raţionament aparent imbatabil se derulează după cum vic zhou dating istoric. Imigranţii albi din Australia au creat un stat alfabetizat, industrializat, politic ÎNTREBAREA LUI YALI 21 centralizat şi democratic, bazat pe uneltele de metal şi pe producţia de ali­ mente, toate acestea în decursul unui secol de colonizare a unui continent pe care aborigenii trăiseră în societăţi tribale de vânători-culegători, fără unelte de metal, cel puţin 40 de ani.

Erau două experimente succesive în privinţa dezvoltării umane, desfăşurate într-un mediu natural identic, singura varia­ bilă fiind oamenii care populau mediul respectiv. Ce altă dovadă mai era nece­ sară pentru a conchide că diferenţele dintre australienii aborigeni şi societatea europeană erau generate de diferenţele dintre oameni?

Obiecţiile împotriva unor astfel de explicaţii rasiste nu se leagă doar de faptul că sunt refractare, ci şi de acela că sunt greşite. Nu există dovezi valide care să certifice existenţa unor diferenţe la nivelul inteligenţei umane care să oglindească diferenţele tehnologice.

Oricât ar suna de paradoxal, vom vedea în Capitolul 15 că emigranţii albi din Australia nu sunt demni de meritul care li se atribuie de obicei pentru construirea unei societăţi alfabetizate şi industrializate, cu virtuţile menţionate mai sus. Specialiştii în psihologie cognitivă au depus un enorm efort pentru a cer­ ceta diferenţele de IQ între persoanele cu origini geografice diferite care trăiesc acum în aceeaşi ţară. Mai exact, numeroşi psihologi americani albi încearcă de mai multe decenii să demonstreze că americanii negri de origine africană sunt din naştere puţin inteligenţi decât americanii albi de origine europeană.

Acest fapt dublează dificultă­ ţile eforturilor de testare a ipotezei conform căreia diferenţele intelectuale con­ stituie un substrat al diferenţelor tehnologice. Din cauza efectelor neîndoielnice ale mediului copilăriei şi ale cunoaşterii dobândite prin educaţie, cercetările psihologilor încă nu au reuşit să stabilească convingător postulata deficienţă ghid pentru dating online safe din IQ-ul persoanelor non-albe.

Perspectiva mea asupra acestei controverse provine din cei 33 de ani de conlucrare cu papuaşii în cadrul societăţii lor autarhice. Fireşte, papuaşii tind să se descurce mai prost în cazul unor sarcini pe care occidentalii au fost educaţi să le execute încă din copilărie, iar papuaşii nu. Pe de altă parte, sunt întotdeauna conştient de cât de prost le par eu papuaşilor atunci când sunt cu ei în junglă, dând dovadă de incompetenţă în cazul unor îndatoriri simple cum ar fi orientarea pe cărările junglei sau ridicarea unui adăpostpentru care ei au fost educaţi de mici, iar eu nu.

Sunt uşor de recunoscut două motive pentru care impresia mea că papuaşii sunt mai deştepţi decât occidentalii e corectă.

F4 - 為你執著

Majoritatea europenilor care au rezistat unor infecţii letale au rezistat şi asaltului altor cauze potenţiale de deces, apoi şi-au transmis genele. Astăzi, majoritatea nou-născuţilor din ţările vestice supravieţuiesc infecţiilor fatale, apoi se reproduc, indiferent de gradul de inteligenţă sau de bagajul genetic. Pe de altă parte, papuaşii au trăit în societăţi în care num ărul membri­ lor era mult prea redus pentru a declanşa epidemii caracteristice populaţiilor dense.

Indivizii inteligenţi au mult mai multe şanse decât cei mai puţin inteligenţi să supravieţuiască într-o societate tradiţională cu o mortalitate ridicată, cum sunt cele din Noua Guinee. Oricum, rata de mortalitate cauzată de epidemii în societăţile europene tradiţionale avea foarte puţin de-a face cu inteligenţa, presupunând în schimb rezistenţa genetică dependentă de procesele chimice din organism.

Spre exemplu, indivizii cu grupa de sânge B sau O manifestă o rezistenţă mai mare la vărsatul de vânt decât cei cu grupa de sânge A.

Pe lângă acest motiv genetic mai există unul pentru care se poate ca papuaşii să fi ajuns mai deştepţi decât vesticii.

  1. (PDF) Civilizatia Egiptului greco roman Pluta | Trandafir Razvan - metin2ro.ro
  2. Lichidare Cd-uri - ID:5c12ce7dc2ed6
  3. Bbm pin dating site
  4. Full text of "Norbert Casteret - Aventuri Sub Pamant"
  5. De ce majoritatea m am iferelor mari nu au fost niciodată domesticite?
  6. Super Little Fanta Heroes Gifted with their ancestors' virtues, the heroes featured in these adventures are these characters: Hercules and his friendly dog Cerberus, Hua Mulan and the friendly eagle Tylli, the Ninja Turtle Dragon, Ulysses--assisted by a Ram and Bear, King David and the cheetah Betsy, the Thief of Baghdad--aided and abetted by his cave lion Yubba, Jerome and the friendly cave cougar Bloody Knife with the buffalo Wapi, the protective Blue Yeti, and two little dinosaurs named Knock and Hit.
  7. coursera-ddp-shiny/ro_metin2ro.ro at master · spujadas/coursera-ddp-shiny · GitHub

Copiii americani şi europeni moderni îşi petrec o mare parte din timp distrându-se pasiv, la televizor, radio sau cinema, în medie, într-o familie americană obişnuită, televizorul e aprins tim p de şapte ore pe zi. Spre deosebire de ei, copiii obişnuiţi din Noua Guinee nu au aproape nicio oportunitate pentru acest gen de distracţii, petrecându-şi aproape fie­ care oră a zilei în mod activ, jucându-se sau discutând cu alţi copii sau adulţi.

Aproape toate studiile privitoare la dezvoltarea unui copil pun accentul pe stimulare şi acţiune pentru promovarea dezvoltării, subliniind degenerarea mentală ireversibilă asociată cu stimularea redusă a copilului. Acest efect con­ tribuie, desigur, cu o componentă non-genetică la media superioară a funcţiei mentale, caracteristică papuaşilor. Asta înseamnă că în privinţa abilităţilor mentale papuaşii sunt probabil superiori occidentalilor din punct de vedere genetic, şi cu siguranţă sunt supe­ riori în privinţa capacităţii de evitare a devastatoarelor dezavantaje legate de dezvoltare cu care se confruntă în prezent majoritatea copiilor din ţările indus­ trializate.

Desigur, nu există niciun fel de indiciu al vreunui dezavantaj inte­ lectual al papuaşilor care ar putea fi utilizat pentru un răspuns la întrebarea lui Yali. Aceiaşi doi factori, cel genetic şi cel al dezvoltării mentale a copilului, pot diferenţia nu numai papuaşii de occidentali, dar şi vânători-culegătorii şi alţi membri ai societăţilor primitive de societăţile avansate din punct de vedere tehnologic în general.

Aşadar, obişnuita presupoziţie rasistă trebuie răsturnată. De ce europenii, în ciuda posibilului lor dezavantaj genetic şi în tim purile moderne a evidentului dezavantaj în dezvoltarea mentală, au ajuns să producă mai vic zhou dating istoric cargo?

șopârlă de șopârlă dating intp

De ce au rămas papuaşii în urmă din punct de vedere tehnologic, în ciuda a ceea ce eu consider că reprezintă o inteligenţă superioară? Explicaţia genetică nu este singurul răspuns posibil la întrebarea lui Yali.

Un altul, popular mai ales printre locuitorii nordului Europei, invocă presupu­ sele efecte stimulatoare ale climei reci din ţinuturile lor natale şi efectele inhi­ bitoare din climatul tropical, umed-canicular, asupra creativităţii şi energiei umane.

Probabil clima variabilă întâlnită la latitudini ridicate furnizează încer­ cări mai diverse decât constanta climă tropicală. Probabil un climat rece pre­ supune o inventivitate tehnologică sporită pentru a putea supravieţui, deoa­ rece sunt necesare case şi veşminte călduroase, în timp ce la tropice se poate supravieţui cu locuinţe mult mai simple şi fără îmbrăcăminte.

iitienii se datorează site-ului dating strangers online

Deşi foarte populară cândva, nici explicaţia de acest tip nu rezistă analizei. Aşa cum vom vedea mai târziu, popoarele din nordul Europei n-au contribuit cu vreo inovaţie de o importanţă fundamentală la civilizaţia eurasiatică până în urmă cu o mie de ani; pur şi simplu au avut norocul să trăiască într-o zonă geografică unde au putut beneficia de progresele înregistrate în ţinuturile mai calde ale Eurasiei cum ar fi agricultura, roata, scrisul şi metalurgia.

Singurele societăţi nord-americane în care a apărut scrierea au fost cele din Mexic, la sud de Tropicul Cancerului; cea mai veche relicvă ceramică din Lumea Nouă vine de lângă ecuator, în America de Sud tropicală; iar societatea Lumii Noi considerată în general cea mai avansată în materie de artă, astronomie şi în multe alte privinţe a fost clasica societate maya din zona tropicală a Yucatanului şi Guatemala, în primul mileniu d.

Totuşi, un al treilea tip de răspuns la întrebarea lui Yali invocă presupusa importanţă a văilor râurilor de la şes într-un climat uscat, în care agricultura foarte productivă depindea de sisteme de irigaţie pe scară largă, acestea presu­ punând avis site asiatic dating rândul lor o birocraţie centralizată.

Vic zhou dating istoric pare că sistemele de control al apei au fost şi ele asociate cu organi­ zaţiile politice centralizate din alte regiuni ale lumii, inclusiv Valea Indusului, din subcontinentul indian, văile fluviilor Huang He şi Yangtze din China, pla­ tourile maya din America Centrală şi deşertul costal din Peru.

Dar studiile arheologice detailate au demonstrat că sistemele de irigaţie complexe n-au însoţit apariţia birocraţiilor centralizate, ci au urmat, după o perioadă considerabilă.

Asta înseamnă că centralizarea politică a apărut din cu totul alte cauze, facilitând mai apoi construirea unor sisteme de irigaţie complexe. Niciunul dintre evenimentele cruciale prealabile centralizării poli­ tice în acele regiuni ale lumii n-a fost asociat cu văile râurilor sau cu sistemele complexe de irigaţie.

Un alt tip de explicaţie trece în revistă factorii imediaţi care le-au permis europenilor să extermine sau să cucerească alte popoare, în special armele, bolile infecţioase, uneltele din metal şi produsele, manufacturate.

Această explicaţie este bună, deoarece s-a demonstrat că aceşti factori au fost direct responsabili pentru cuceririle europenilor. Dar şi această ipoteză este incom­ pletă, pentru că nu ne oferă decât o explicaţie bazată pe cauze proxime, identificându-le doar pe acestea. Ea ne invită să cercetăm cauzele mai îndepărtate: De ce europenii, şi nu africanii sau amerindienii, au fost cei care s-au ales cu armele, oţelul şi cei mai teribili viruşi?

Vic zhou dating istoric s-au făcut unele progrese în ce priveşte identificarea acestor cauze îndepărtate în cazul cuceririi Lumii Noi de către europeni, Africa rămâne o mare enigmă.

Este continentul în care fiinţele protoumane au avut cea mai lungă perioadă de evoluţie, unde este posibil să fi apărut omul modern din punct de vedere anatomic şi unde bolile indigene, ca malaria şi frigurile gal­ bene, i-au decimat pe exploratorii europeni.

痞子英雄 - Black & White

Dacă o perioadă tim purie înde­ vic zhou dating istoric contează atât de viteză dating pittsburgh pennsylvania, de ce n-au apărut armele şi metalul mai întâi în Africa, permiţând africanilor şi viruşilor acestora să cucerească Europa?

Şi ce a contat atât de mult în cazul aborigenilor australieni, împiedicându-i să depăşească stadiul de vânători-culegători cu unelte de piatră? Cel mai cunoscut exemplu de efort în acest sens îl constituie lucrarea în 12 volume Studiu asupra istoriei, a lui Arnold Toynbee. Autorul s-a interesat în special de dinamica internă a 23 de civilizaţii avansate, dintre care 22 foloseau scrierea şi 19 erau eurasiatice.

A fost mai puţin interesat de preistorie şi de societăţile mai simple, nealfabetizate. Totuşi, rădăcinile inegalităţii din lumea modernă coboară mult mai profund, în adâncimile preistoriei. Toynbee nu şi-a pus întrebarea lui Yali şi nici nu s-a preocupat de ceea ce eu consider că este cel mai larg răspândit tipar al istoriei. Alte cărţi despre istoria lumii tind în mod similar să se concen­ treze asupra civilizaţiilor eurasiatice avansate din ultimii 5 de ani, parcur­ gând foarte rapid istoria civilizaţiilor amerindiene precolumbiene şi trecând chiar mai rapid peste situaţia restului lumii, cu excepţia câtorva interacţiuni recente cu civilizaţiile eurasiatice.

După efortul lui Toynbee, încercările de creionare a unor lanţuri istorice cauzale care să sintetizeze întreaga evoluţie au căzut în dizgraţia majorităţii istoricilor, dat fiind că un asemenea demers ridică o problemă insolubilă.

Geografii ecologi, antropologii culturali, biologii interesaţi în studiul plantelor şi animalelor domesticite şi diverşi cercetători preocupaţi de impac­ tul istoric al bolilor infecţioase au avut contribuţii foarte utile în acest sens.

Studiile lor au atras atenţia asupra unor părţi ale unui puzzle universal, dar nu au făcut decât să ofere piesele necesare sintezei generale, absentă ca atare.

Lichidare Cd-uri

Aşadar, nu există un răspuns general acceptat la întrebarea lui Yali. Pe de o parte, explicaţiile bazate pe cauze proxime sunt clare: unele popoare au avut arme, viruşi, oţel şi vic zhou dating istoric factori care le-au conferit putere politică şi economică înaintea altora, care nu au dispus niciodată de aceşti factori ai puterii.

Pe de altă parte, explicaţiile care folosesc cauzele mai îndepărtate - spre exemplu, de ce uneltele de bronz au apărut foarte tim puriu în unele regiuni eurasiatice, dar târziu şi numai în locaţii restrânse în Lumea Nouă şi niciodată în Australia aborigenă - rămân neclare.

Absenţa unor astfel de explicaţii bazate pe cauze mai îndepărtate creează un mare gol intelectual, din moment ce tiparul cel mai larg răspândit în isto­ rie rămâne astfel neexplicat. Este abso­ lut evident pentru toţi, rasişti sau nu, că popoare diferite au avut o evoluţie diferită în istorie.

Statele Unite moderne reprezintă o societate modelată în stil european, ocupând teritoriul amerindienilor şi încorporând descendenţii a milioane de negri africani subsaharieni aduşi ca sclavi în America. Europa modernă nu este o societate modelată de negri africani subsaharieni care să fi adus ca sclavi milioane de amerindieni. Aceste rezultate sunt complet asimetrice: nu putem spune că America, Australia şi Africa au fost cucerite de europeni în proporţie de!

Prin urmare, ar trebui să existe nişte explicaţii clare, fundamentale, nu doar simple detalii referitoare la cine s-a întâmplat să câştige vreo bătălie sau să inventeze cine ştie ce cu câteva mii de ani în urmă.

cindy margolis dating istoric dating etichete union de vintage

Pare logic să presupunem că tiparul istoriei reflectă diferenţe inerente între indivizii umani. Desigur, am fost educaţi că nu e politicos să afirmam acest lucru în mod public. Citim studii tehnice care pretind că demonstrează existenţa diferenţelor înnăscute, dar citim şi critici care susţin că acele studii tehnice sunt viciate de erori tehnice.

Vedem în prezent că unele popoare cuce­ rite continuă să formeze clasa de jos, la câteva secole după ce au fost cucerite sau afectate de negoţul cu sclavi. Ni se spune că nici acest lucru nu trebuie atribuit vreunui deficit biologic, ci dezavantajelor sociale şi oportunităţilor limitate. Continuăm să remarcăm aceste diferenţe persistente, izbitoare, în statutul oamenilor.

Suntem asigu­ raţi că aparenta explicaţie biologică pentru inegalităţile lumii, din d. Până când vom avea o explicaţie convingătoare, detaliată şi unanim acceptată pen­ tru tiparul cel mai larg răspândit al istoriei, majoritatea oamenilor vor continua să creadă că, de fapt, explicaţia biologică rasistă este corectă.

Teritoriul locuit de geto-daci Incepe, in adevar, sa fie mai bine cunoscut abia de pe la jumatatea secolului al IV-lea te.

Ceea ce pentru mine constituie cel mai solid argument pentru a scrie această carte. Autorii sunt dating site norvegia mod constant rugaţi de vic zhou dating istoric jurnalişti să rezume o carte voluminoasă într-o singură frază. Totuşi, geografia are un anumit efect asupra istoriei; rămâne de stabilit cât de im portant este acesta şi dacă geografia poate da seama de tiparul larg răspândit al istoriei.

Este momentul prielnic pentru o nouă examinare a acestor chestiuni, date fiind noile informaţii puse la dispoziţie de disciplinele ştiinţifice aparent fără legătură cu istoria umanităţii. Aceste discipline includ în prim ul rând genetica, biologia moleculară şi biogeografia aplicată plantelor de cultură şi strămoşilor sălbatici ai acestora, ecologia comportamentală, aplicată animalelor domestice şi strămoşilor sălbatici ai acestora; biologia moleculară a viruşilor umani şi a celor înrudiţi ai animalelor, epidemiologia bolilor umane, genetica umană, lingvistica, studiile arheologice întreprinse pe toate continentele şi insulele importante, studiile privitoare la istoria tehnologiei, scrierii şi organizării poli­ tice.

Diversitatea acestor discipline ridică unele probleme pentru eventualii autori ai unei cărţi menite să răspundă la întrebarea lui Yali. A utorul trebuie să posede o expertiză care să îmbrăţişeze toate aceste discipline, în aşa fel încât progresele relevante să poată fi sintetizate. Istoria şi preistoria fiecărui conti­ nent trebuie sintetizate în mod similar.

Izvoare Privind Istoria Romaniei Vol 1

Subiectul cărţii este istoria, dar abor­ darea trebuie să fie una ştiinţifică - mai exact, a ştiinţelor istorice, cum ar fi biologia evolutivă şi geologia. Autorul are datoria să înţeleagă, printr-o expe­ rienţă nemijlocită, o gamă vic zhou dating istoric de societăţi umane, de la vânători-culegători până la civilizaţiile moderne din era spaţială. Dar o asemenea abordare ar fi sortită eşecului încă din start, pentru că esenţa problemei pre­ supune elaborarea unei sinteze unificate. Acest considerent impune un singur autor, în ciuda dificultăţilor inerente demersului.

Inevitabil, acel autor va tre­ bui să transpire copios pentru a asimila materialul mai m ultor discipline şi va avea nevoie de îndrum are din partea multor colegi. Pregătirea mea mă condusese spre mai multe dintre aceste discipline chiar înainte ca Yali lucruri de știut înainte de a întâlni un polițist pună întrebarea, în Mama mea este profesoară şi lingvist; tata este medic, specializat în genetica bolilor copilăriei.

Datorită exemplului tatălui meu, am mers la şcoală hotărât să devin la rândul meu medic. Chiar şi după ce m-am hotărât să obţin vic zhou dating istoric doctorat în fiziologie, în primul an aproape că am renunţat la ştiinţe, pentru a deveni lingvist.

După ce am term inat doctoratul, înmi-am îm părţit eforturile cercetă­ rii ştiinţifice între două domenii teoretice: pe de o parte fiziologia moleculară, iar pe de altă parte biologia evolutivă şi biogeografia. Ca o bonificaţie neprevă­ zută pentru binele acestei cărţi, biologia evolutivă este o ştiinţă istorică obli­ gată să folosească metode diferite de cele ale ştiinţelor de laborator. Această experienţă a transformat dificultăţile inerente găsirii unei abordări ştiinţifice a istoriei umane în obstacole familiare mie.

Trăind în Europa din până înprintre prieteni europeni a căror viaţă a fost brutal afectată de istoria secolului XX, am început să mă gândesc mult mai serios la modul în care lanţu­ rile cauzale operează în devenirea istorică. Specialitatea mea este evoluţia păsărilor, pe care le-am studiat în America de Sud, sudul Africii, Indonezia, Australia şi, mai ales, în Noua Guinee. Trăind în mijlocul indigeni­ lor din aceste regiuni, m-am familiarizat cu multe societăţi prim itive din punct de vedere tehnologic, de la cele de vânători-culegători la cele de triburi agri­ cole sau de pescari care se folosiseră până recent de uneltele de piatră.

Astfel, ceea ce majoritatea oamenilor educaţi ar considera un stil ciudat de viaţă, tri­ butar preistoriei îndepărtate, a devenit cea mai intensă perioadă a vieţii mele. Deşi nu acoperă decât o fracţiune infimă din suprafaţa terestră, Noua Guinee cuprinde o fracţiune disproporţionat de mare a diversităţii umane.

Dintre cele 6 de limbi vorbite în lume, 1 se regăsesc doar în Noua Guinee. Din toate aceste preocupări s-a născut cea mai recentă carte a mea, o relatare deloc tehnică a evoluţiei umane, intitulată A l treilea cimpanzeu. După ce am term inat de scris acea carte, mi-am dat seama că şi alte întâlniri moderne de acest gen, ca de altfel şi cele preisto­ rice, ridică probleme de acelaşi tip. Am observat că întrebarea cu care m-am confruntat în acel Capitol 14 era, în esenţă, şi întrebarea pe care mi-a pus-o Yali întransferată însă într-o altă regiune a lumii.