Datând un formular de transfer de stoc,

În cazul în care proprietarul unui stoc nu este în măsură să completeze un formular de putere de stoc necesar, reprezentantul legal al acelei persoane trebuie să semneze formularul. Sursa: APIA. Transferul unei exploataţii înseamnă vânzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect unităţile de producţie în cauză efectuat până la emiterea deciziei de plată APIA.

datând un formular de transfer de stoc

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură APIA vă informează cum se face transferul de exploatație agricolă ca să rămâneți cu subvențiile întregi și să nu riscați sancțiuni sau chiar excluderea de la plată. Dacă o exploataţie este transferată integral de la un beneficiar la altul după depunerea unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin sau a unei cereri de plată şi înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a ajutorului sau a sprijinului, cedentului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru exploataţia transferată.

PLATA SUBVENȚIILOR APIA ÎN CAZUL TRANSFERULUI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ!

Transferul unei exploataţii înseamnă vânzarea sau arendarea sau orice alt tip de tranzacţie similară care are drept obiect unităţile de producţie în cauză efectuat până la emiterea deciziei de plată. Chei de luat masa Puterea de stoc este o formă de procură care transferă dreptul de proprietate asupra acțiunilor unui nou proprietar.

datând un formular de transfer de stoc

Puterea de stoc este uneori denumită formular de putere de securitate și necesită, în general, o garanție de semnătură pentru a proteja împotriva transferurilor frauduloase. Acest formular este de obicei necesar numai atunci când se ia posesiunea fizică a certificatelor de securitate.

datând un formular de transfer de stoc

Cum funcționează puterea stocului O putere de stoc necesită de obicei o garanție de semnătură pentru a proteja împotriva transferurilor frauduloase. Un formular de putere stoc este uneori denumit formular de putere de securitate. După cum s-a menționat, este, în general, necesar doar pentru transferul acțiunilor deținute fizic, dar poate fi necesar și schimbarea numelui din cont sau adăugarea unui transfer al beneficiarului decesului.

datând un formular de transfer de stoc

Puterile de stoc pot fi utilizate în tranzacțiile de împrumut garantat, în care valorile mobiliare sunt utilizate ca garanție pentru un împrumut. Având în vedere prevederile de mai sus, transferul de exploataţie se realizează pentru întreaga exploataţie între doi fermieri înscrişi în Registrul Unic de Identificare RUI gestionat de APIA, în perioada stabilită în art.

Dacă cesionarul are cerere unică de plată depusă, aceasta se constituie în cerere de înscriere în RUI. Acest formular este completat și semnat de către cei doi beneficiari şi datat.

datând un formular de transfer de stoc

Ulterior, aceasta este ataşată la dosarul cererii unice de plată a cesionarului, o copie a cererii de transfer fiind depusă la dosarul cererii unice de plată a cedentului.