Etica dating pacienți

Autor: Avocat Eduard Catoiu - colaborator A. În timp ce participarea cel puțin a unui nespecialist în comitetele de etică este o practică cu istoric lung și valoare indiscutabilă, tipul și profunzimea implicării pacienților variază semnificativ de la un stat membru al U. În faza de evaluare etică, efectuată de către unul sau mai multe comitete de etică, pacienții specializați sau susținătorii drepturilor pacienților pot contribui semnificativ la elementele descrise mai sus. Pentru a îndeplini aceste obligații, membrii comitetelor de etică trebuie să fie independenți, neutri, obiectivi și competenți în ceea ce privește aspectele științifice, etice și metodologice.

În cadrul Teva menținem cele mai înalte standarde de integritate în relația cu organizațiile de pacienți. Suportul acordat de Teva organizațiilor de pacienți este axat pe îmbunătățirea bunăstării pacienților, familiilor și aparținătorilor acestora. Orice activitate întreprinsă de Teva pentru sprijinul organizațiilor de pacienți trebuie să fie desfășurata, în mod clar, în beneficiul pacienților, ale căror interese sunt reprezentate de organizațiile de pacienți.

Teva acționează în mod transparent în ceea ce privește relațiile cu organizațiile de pacienți. În acest sens, Teva face public orice sprijin financiar sau de altă natură, acordat organizațiilor de pacienți. Mai multe informații despre sprijinul acordat organizațiilor de pacienți pot fi găsite accesând pagina dedicată transparenței în relația cu organizațiile de pacienți. Declarație conform art.

Există o nevoie din ce în ce mai mare de a utiliza cunoștințele și experiențele pacienților pentru a înțelege ce înseamnă viața cu o anumită boală, cum este administrată îngrijirea medicală și cum are loc utilizarea cotidiană a medicamentelor. Aceste informații contribuie la îmbunătățirea proceselor de descoperire, dezvoltare și evaluare a unor noi medicamente eficiente.

Interacțiunea structurată între pacienții cu diferite afecțiuni, din toate categoriile de vârstă, reprezentanții acestora și alte părți interesate este necesară și permite schimbul de informații și dialogul constructiv la nivel național și european, acolo unde punctele de vedere ale utilizatorilor medicamentelor pot și trebuie să fie luate în considerare. Este important să luăm în calcul diferențele care pot exista între practici, legi și sistemele de sănătate.

Experiența de până în prezent demonstrează că implicarea pacienților a avut ca rezultat un nivel mai înalt de transparență, încredere și respect reciproc între aceștia și celelalte părți interesate.

  • Спросил Орел несколько секунд спустя.
  • Care este vârsta medie pentru cineva care să înceapă întâlniri

Contribuția pacienților la descoperirea, dezvoltarea și evaluarea medicamentelor sporește calitatea dovezilor și opiniilor disponibile: acesta este un fapt recunoscut.

Documentele de îndrumare EUPATI urmăresc să susțină integrarea implicării pacienților în întregul proces de cercetare și dezvoltare a medicamentelor. Aceste documente cu îndrumări nu au o natură prescriptivă și nu oferă instrucțiuni detaliate, pas cu pas.

EUPATI a dezvoltat aceste documente de îndrumare pentru toate părțile interesate de interacțiunea cu pacienții în domeniul cercetării și dezvoltării medicamentelor.

cum să evitați să fiți nevoiași dating au întâlnit un tip de 2 săptămâni

Utilizatorii pot devia de la aceste îndrumări în funcție de circumstanțe, legislația națională și necesitățile specifice fiecărei interacțiuni. Aceste îndrumări trebuie adaptate la cerințele specifice fiecărei situații pe baza judecății profesionale a celor implicați.

Etică și Transparență

Există patru documente separate de îndrumare, care acoperă implicarea pacienților în: Cercetarea și dezvoltarea industrială a medicamentelor Comitetele de etică Autoritățile de reglementare Evaluarea tehnologiilor medicale HTA. Fiecare document de îndrumare indică domeniile în care există, în prezent, oportunități de implicare a pacienților. Aceste îndrumări trebuie reevaluate și revizuite periodic pentru a reflecta progresele din fiecare domeniu.

ce faci când zdrobi începe să se întâlnească cu altcineva dating ryska kvinnor

Aceste îndrumări acoperă implicarea pacienților în evaluarea etică a studiilor clinice. Îndrumările recunosc un set de valori și urmăresc respectarea acestora prin adoptarea practicilor de lucru sugerate secțiunea 8. Aceste valori sunt următoarele: Relevanța Pacienții dispun de cunoștințe, perspective și experiențe unice, care pot oferi contribuții semnificative la dezbaterile etice. Corectitudinea Pacienții au același drept de a contribui la evaluarea etică a studiilor clinice ca și alte părți interesate și au acces la cunoștințe și experiențe care permit o implicare eficientă.

Ce este Codul EFPIA?

Echitatea Implicarea pacienților în procesul de evaluare etică contribuie la echitate prin înțelegerea diverselor nevoi ale pacienților care au anumite probleme de sănătate și echilibrarea cu nevoile industriei.

Sporirea capacității Procesele de implicare a pacienților elimină obstacolele din calea implicării pacienților în evaluările etice și sporesc capacitatea de colaborare a pacienților și comitetelor de etică.

Toate îndrumările dezvoltate ulterior trebuie aliniate cu legislația națională existentă privind interacțiunile, conform celor patru documente cu îndrumări EUPATI.

  1. Aplicații negre de dating pentru android
  2. Asian guy dating site
  3. А потом улыбнулся и поцеловал .
  4. Aplicație de dating supranatural

Limitarea responsabilității EUPATI a dezvoltat acest documente de îndrumare pentru toate părțile interesate de interacțiunea cu pacienții în domeniul cercetării și dezvoltării medicamentelor, pe durata întregului ciclu de viață al acestora. Aceste îndrumări trebuie utilizate în conformitate cu circumstanțele, legislația națională și necesitățile specifice fiecărei interacțiuni.

Acolo unde aceste îndrumări oferă recomandări privind chestiunile juridice, acestea nu sunt furnizate ca interpretări definitive ale legii și nu înlocuiesc consultanța juridică formală. Dacă este necesară consultanța formală, părțile implicate trebuie să își consulte departamentele juridice, dacă există, sau să solicite consultanță juridică din surse competente.

EUPATI nu va purta nicio responsabilitate pentru niciun rezultat, de orice natură, apărut în urma utilizării acestor îndrumări.

Ce este Codul Medicines for Europe?

Introducere în implicarea pacienților în evaluarea etică Pentru a asigura beneficii optime pentru pacienți cu ajutorul unui nou medicament și a asigura succesul comercial al acestuia, companiile farmaceutice se concentrează pe selectarea compușilor care vor fi dezvoltați și pe definirea rezultatelor cercetărilor relevante pe baza nevoilor pacienților cu boala respectivă. Acesta necesită strategii noi, noi structuri organizaționale și schimbări culturale în sectorul farmaceutic.

datând un om care a fost rănit înainte fată australiană

Necesită parteneriate cu pacienți specializați, capabili să furnizeze recomandări privind valoarea tratamentelor și rezultatele medicale relevante pentru pacienți. Conceptul de concentrare pe pacient este, însă, relevant și pentru alte părți interesate din procesul de dezvoltare a medicamentelor, în special pentru comitetele de etică a cercetării care susțin protecția pacienților în cadrul studiilor clinice.

  • Николь доела сушеные абрикосы и пересекла комнату, чтобы бросить упаковку в мусорную корзину.
  • Viteza înaltă dating londra

O structură bună a studiilor clinice este atât etică, cât și necesară din punct de vedere științific. Deciziile privind design-ul privesc compararea unui nou medicament cu un alt medicament sau cu un placebo, modul de selectare a participanților la studiu și alegerea tipurilor de teste și evaluări care se vor face precum și a frecvenței acestora.

Îndrumări privind implicarea pacienților în evaluarea etică a studiilor clinice - EUPATI Toolbox

Riscul de apariție a efectelor secundare potențial dăunătoare trebuie să fie echilibrat în raport cu beneficiile potențiale pentru pacienții participanți, cum ar fi accesul timpuriu la un nou medicament, diagnosticarea și monitorizarea mai detaliată și șansa de a contribui la dezvoltarea de noi tratamente pentru ceilalți pacienți care suferă de boala respectivă.

Judecata pacienților în privința acestor riscuri și beneficii poate fi diferită de cea a cercetătorilor: de exemplu, în funcție de gravitatea bolii respective, aceștia ar putea fi dispuși să își asume riscuri mai mari în ceea ce privește potențialele efecte secundare.

În practica curentă, implicarea pacienților în aceste decizii nu reprezintă o componentă standard nici în studiile clinice inițiate de companiile farmaceutice sau de biotehnologienici în cele inițiate de instituțiile academice. Studiile clinice sunt supuse unui cadru legal foarte strict.

Înainte de începerea unui studiu clinicacesta trebuie aprobat de către autoritatea competentă, care trebuie să asigure îndeplinirea tuturor condițiilor legale, a criteriilor științifice și a standardelor de calitate și siguranță a medicamentului studiat, pe baza dovezilor pre-clinice și, dacă există, a dovezilor clinice anterioare; de asemenea, trebuie să existe un raport favorabil între beneficiile și riscurile preconizate.

În paralel cu verificarea de către autoritatea națională competentă, unul sau mai multe comitete multidisciplinare de etică a cercetării verifică protocolul studiului și documentele asociate pentru a asigura protecția participanților la studiu.

wazungu dating site locul de dating romantic în kathmandu

Acestea se asigură că informațiile destinate pacienților sunt cuprinzătoare și ușor de înțeles. De asemenea, comitetele evaluează raportul dintre beneficii și riscuri și se asigură că acesta este acceptabil și că studiul este relevant din punct de vedere științific pentru pacienții cu boala respectivă. În majoritatea țărilor europene, pacienții, îngrijitorii sau reprezentanții acestora sunt implicați doar marginal sau nu sunt implicați deloc în verificarea etică și științifică a studiilor clinice.

Autor: Avocat Eduard Catoiu - colaborator A. Categorie Articole legislative Secretul professional este un drept legal statuat pentru pacienti si o obligatie a personalului medical, obligatie etica si in acelasi timp legala.

În legislația națională a majorității țărilor europene, precum și în noua reglementare U. Comitetele de etică sunt grupuri consultative de experți care oferă recomandări privind acceptabilitatea etică a proiectelor de cercetare efectuate pe subiecți umani. Acestea au o obligație față de public de a proteja participanții la proiectele de cercetare.

Print this page Principii generale privind implicarea pacienților în procesul de cercetare și dezvoltare a medicamentelor Academia Pacienților Europeni EUPATI este un proiect al Inițiativei pan-europene pentru Medicamente Inovatoare IMIla care participă 33 de organizații, partenerii provenind din rândul organizațiilor pacienților, universităților, organizațiilor non-profit și companiilor farmaceutice.

Pentru a îndeplini aceste obligații, membrii comitetelor de etică trebuie să fie independenți, neutri, obiectivi și competenți în ceea ce privește aspectele științifice, etice și metodologice.

Includerea nespecialiștilor are rolul de a susține această neutralitate și de a lărgi orizontul recomandărilor. Dreptul pacientului la confidentialitatea actului medical si obligatia furnizorilor de servicii medicale de a pastra secretul profesional reprezinta un aspect extrem de sensibil al practivii medicale, mai ales in unele domenii, cum ar fi psihiatria.

Informații despre articol

Originile secretului profesional pornesc chiar de la Juramantul lui Hippocrate. Conform principiului confidentialitatii, pactientii pot fi incredintati ca medicul nu va dezvalui, fara acordul lor, nici un element al actului medical.

cafea și ceaiul de dating set de stele de dating site-ul marea britanie

Dreptul pacientului de a cunoaste care sunt informatiile pe care medicii le detin in ceea ce ii priveste. Datoria medicilor de a se asigura ca in cazul in care pacientul autorizeaza dezvaluirea unor informatii el este corect informat si aceasta este vointa sa. In practica de specialitate s-a statuat ca medicul devine un adevarat confesor iar secretul medical protejeaza pacientul de eventuale expuneri nedorite.

Conditia esentiala a increderii pacientului, confidentialitatea este extrem de importanta in sfera psihiatriei.

Etică și Transparență Etică și Transparență De aproape ani, Teva acționează în mod responsabil, cu integritate și asigură transparență în fiecare aspect al activității desfășurate. Politicile noastre reflectă aspirațiile și abordările cu privire la aspecte relevante atât pentru Teva, cât și pentru comunitate. Acestea ne ghidează practicile, conduita și deciziile de business oriunde ne desfășurăm activitatea.