Viteză dating marseille aout 2021

Alegerea pe care am făcut-o a însemnat totul. Stenogramele discuţiilor din conducerea de partid sau dintre conducere şi cadrele locale dezvăluie fragilitatea şi nesiguranţa comuniştilor, deveniţi partid de guvernământ.

Materialele se transmit redacţiei în format electronic şi printate pe hârtie. Responsabilitatea pentru conţinutul fiecăruia dintre materiale revine exclusiv autorului sau autorilor acestuia.

O istorie parţială a celor mai grave distrugeri De la revoltă populară la revoluţie Organizarea informaţiei prin Diagrama Venn şi tabelul conceptelor Originea lui Al. Cuza, Domnul Unirii din Studiu istoric de impact Unirea Transilvaniei cu România reflectată în mentalitatea colectivă Modă, obiceiuri, ambiental Many politologists, journalists, politicians and historians consider it a communist regime. This is a shallow estimation that does not consider the definition suggested by Karl Marx, the founder of the communist doctrine.

An analysis of the actual situation existing at the time in Romania, the Soviet Union and the other socialist countries shows that there never existed such a society; on the contrary, in the s, all these countries entered a deep crisis that severely affected the living standards of their population.

Also, a hands-on analysis of the official documents of these countries — such as their Constitution Acts, the viteză dating marseille aout 2021 of the government parties, the speeches of political leaders, etc. Considering the actual realities, as well as the aforementioned documents, we maintain that in these countries — Romania included — there actually were Socialist-Totalitarian regimes. Keywords: political regime, communism, Constitution Act, party, totalitarian socialism. În şi după această dată, a intrat în vocabularul curent aprecierea că regimurile din statele membre ale Tratatului de la Varşovia erau comuniste.

De aici şi afirmaţia că în s-a prăbuşit comunismul din Europa. Aprecierea a fost luată ca atare, aşa cum la sfârşitul celui de-al doilea război mondial toate regimurile totalitare erau caracterizate ca fasciste.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI CULTURĂ ȘI DESCOPERIRE - PDF Free Download

Fascist era regimul din Italia, instaurat de Mussolini, fascist era cel din Germania în frunte cu Hitler, fascist era cel din Spania lui Franco, fascist era cel din România condusă de Antonescu.

O asemenea apreciere s-a întins pe durata mai multor decenii, astfel că şi la începutul secolului al XXI-lea, la distanţă de peste 60 de ani, ea continuă să fie prezentă. Totuşi, mulţi istorici şi politologi, care au studiat cu atenţie acele regimuri, au ajuns la concluzia că între ele existau deosebiri substanţiale, care impun o tratare diferenţiată. Unele regimuri se bazau pe un puternic partid politic şi au ajuns la putere prin vot Italia, Germaniaaltele în urma unui război civil Spania sau a unei catastrofe naţionale prăbuşirea graniţelor — România; unele se bazau pe biserică, altele nu au acordat nici o importanţă religiei; unele au promovat o politică tolerantă faţă de minorităţile naţionale, altele au urmărit lichidarea acestora, mai ales a evreilor, mergând până la holocaust.

Cu cât analiza este mai aprofundată, cu atât mai mult apar deosebiri de fond şi de nuanţă, de conţinut şi de formă între aceste regimuri, catalogate multă vreme, ca fiind fasciste. În ultimii ani în circuitul ştiinţific a intrat o terminologie mai complexă şi mai aproape de esenţa regimurilor respective: regim fascist, regim naţional-socialist nazistregim corporatist, regim de dictatură militară, regim autoritar etc.

O dezbatere temeinică asupra regimului politic din Uniunea Sovietică şi din celelalte state în fruntea cărora s-au aflat partide comuniste nu a avut încă loc.

Orice dezbatere ar trebui să pornească de la documente şi de la realitatea concretă, aşa cum se procedează pentru alte perioade istorice.

În primul rând de la surse, de la izvoare. Este bine cunoscut faptul că o inscripţie din secolul al II-lea, un hrisov din veacul al XVI-lea sau un act din secolul al XIX-lea suscită vii discuţii; specialiştii cercetează atent conţinutul, contextul istoric în care a fost elaborat respectivul document, mergând până la analiza suportului pe care a fost scris, formulei de adresare folosită, formei literelor etc.

În cazul documentelor provenite de la partidele comuniste şi de la organele de stat, cel mai adesea ele nici măcar nu sunt invocate, nu sunt citate în forma lor originală, ci sunt înlocuite cu formule care au căpătat deja notorietate, şi sunt acceptate fără rezerve de foarte mulţi analişti, politologi, oameni politici, istorici etc.

Se cuvine subliniat faptul că nici un document de partid, dar absolut nici unul, provenind viteză dating marseille aout 2021 Uniunea Sovietică, Albania, 6 Bulgaria, Cehoslovacia, R. Vietnam, R. Coreană nu conţine aprecierea că regimul politic din statul respectiv ar fi comunist.

Totuşi, lor li se atribuie cuvinte airg dating android app care nu le-au rostit şi aprecieri pe care nu le-au făcut. În România a mai existat un asemenea precedent nefericit, prin caracterizarea regimului Antonescu din anii ca fiind fascist.

Deşi nici un document oficial nu folosea această caracterizare, iar Ion Antonescu a declarat în repetate rânduri că regimul său nu era fascist, cu toate că ar fi avut toate motivele să-i facă pe plac ducelui Mussolini, ca un antemergător în promovarea acestui regim. Totuşi, au existat mulţi istorici care au caracterizat regimul lui Antonescu drept viteză dating marseille aout 2021.

Atunci exista un comandament politic — venit de la Moscova şi preluat de P. Cităm cu titlu de exemplu, cartea intitulată Contribuţii la studierea regimului politic din România.

Septembrie — august semnată de Mihai Fătu. În argumentaţia sa, autorul apelează la aprecierile din documentele P. Ne-am dezbrăcat de toată amintirea umilinţelor, suferinţelor îndurate de acest popor ieri, totuşi am meditat asupra consecinţelor pe care le suportă azi o naţie întreagă, pentru a examina şi expune faptele cu toată obiectivitatea»1.

viteză dating marseille aout 2021 aplicații de potrivire

Pe parcursul a de pagini autorul foloseşte numeroase citate, dar când Ion Antonescu sau Mihai Antonescu îşi caracterizează regimul din perioada septembrie — augustîn locul 1 Mihai FĂTU, Contribuţii la studierea regimului politic din România. Septembrie — augustBucureşti, Editura Politică,p. Comparaţia pare a fi forţată, deoarece în caracterizarea regimului în fruntea căruia s-a aflat Antonescu posibilităţi de dezbatere şi confruntare publică erau extrem de reduse, datorită cenzurii şi a obligaţiilor istoricilor români de a se orienta după aprecierile cuprinse în documentele P.

Totuşi, chiar şi atunci au existat cercetători, între care A. Simion — dating sigilează afacerea a reuşit să formuleze concluzii pe baza unor documente ale vremii, să încadreze regimul Antonescu în contextul general al celui de-al doilea război mondial, să marcheze evoluţii semnificative şi contradicţii, cu alte cuvinte să elimine abordarea lineară, şi într-o singur registru a problematicii respective.

Având în vedere această nefericită experienţă istoriografică, este necesar ca şi în cazul regimului politic din să nu se recurgă la formule prestabilite, ci, într-o societate democratică, să aibă loc o dezbaterea deschisă, în urma căreia să se formuleze concluzii argumentate şi susţinute documentar. Unii afirmă că denumirea de regim comunist rezultă din faptul că ţările respective erau conduse de partide comuniste.

Afirmaţia este numai în parte valabilă, deoarece nu orice regim politic este definit prin partidul aflat la putere. Dacă luăm exemplul României din perioada interbelică, ar trebui să admitem că a existat un regim liberal şi unul naţional-ţărănist când P. Până în prezent, nici un istoric nu a caracterizat regimul politic din perioada interbelică în funcţie de partidul aflat la putere, măcar şi pentru faptul că în România schimbările de guvern se derulau cu o mare rapiditate într-un interval de două decenii, între şis-au perindat 26 guverne.

Istoricii sunt aproape unanimi în aprecia că în anii a existat un regim democratic, parlamentar-constituţional, urmat între şi de regimul de autoritate monarhică. Se poate invoca faptul că o asemenea analiză nu se poate aplica în cazul partidelor comuniste. Dar mai întâi se cuvine precizat că nu toate 8 partidele din statele pe care le avem în vedere se numeau comuniste.

Au avut acest nume partidele din Uniunea SovieticăCehoslovaciaBulgaria În România partidul aflat la putere a purtat numele de Partidul Muncitoresc Român din până încând a redevenit Partidul Comunist Român, pe care-l avea din iniţial, îns-a numit Socialist-Comunist.

Este de analizat de ce a existat o asemenea varietate de denumiri, viteză dating marseille aout 2021 toate declarau că se întemeiază pe învăţătura marxist-leninistă.

Vor trebui avute în vedere tradiţiile, contextul concret istoric, anumite evenimente care au marcat evoluţia ţărilor respective etc. Este o temă asupra căreia istoricii trebuie să se aplece, şi să nu folosească numai denumiri generice, ci să explice varietatea şi semnificaţia numelor avute de fiecare în parte. Desigur, având în vedere faptul că partidele aflate la putere în Uniunea Sovietică, Polonia, Cehoslovacia, R.

Germană, Ungaria, România, Iugoslavia, Bulgaria şi Albania aveau aceeaşi bază ideologică şi îşi propuneau acelaşi obiectiv — construirea viteză dating marseille aout 2021 şi comunismului în statele respective — denumirea generică de partide comuniste poate fi admisă, dar ea nu o poate înlocui pe cea reală. Un alt element concret, de care nu se poate face abstracţie, este denumirea statelor respective, care a avut, de asemenea, viteză dating marseille aout 2021 anumită specificitate.

La rândul ei, partea de Est a Germaniei, constituită ca stat îns-a numit Republica Democrată. Era o formulare pleonastică, deoarece demos înseamnă popor; s-a afirmat că ea a fost utilizată pentru a deosebi acest regim de celelalte democraţii sclavagistă, burgheză 2.

Uploaded by

După cum se observă, nici una din aceste ţări nu s-a intitulat Republică Comunistă, aşa cum aveau să fie caracterizate după Evident, nu era vorba doar despre un element formal, ci de unul de conţinut, care merită o analiză concretă şi găsirea motivaţiilor acestei diversităţi. Ori, este cunoscut că în nici o ţară aşa-zis comunistă nu s-a realizat acest deziderat, ci din contra, s-a înregistrat, mai ales de la sfârşitul anilor '70, o deteriorare a situaţiei economice, materiale, cu consecinţe grave asupra nivelului de trai al populaţiei.

S-a ajuns în unele state — ca de exemplu în România — la introducerea de cartele şi raţii la principalele produse de consum. Din punct de vedere spiritual, existenţa cenzurii, a controlului ideologic asupra învăţământului, ştiinţei şi culturii a îngustat considerabil libertatea de expresie artistică şi satisfacţia intelectuală.

viteză dating marseille aout 2021 avocat dating în marea britanie

Lipsa posibilităţii de opţiune politică, restricţiile impuse de regim afectau grav necesitatea fiinţei umane de a se manifesta liber în spaţiul public. Aceştia urmau să trăiască în comunism.

O asemenea perspectivă justifica, în viteză dating marseille aout 2021 liderilor partidelor respective, privaţiunile la care erau supuşi cetăţenii: aveau un loc în istorie pentru paşii făcuţi spre vârful dealului, de unde aveau să vadă zorii luminoşi ai comunismului.

Welcome to Scribd!

Se acredita astfel o nouă religie, a muncii şi sacrificiului, pentru colectivitate, care tindea să ia locul creştinismului. Religia creştină preconizează ideea că abstinenţa şi suferinţa din această lume vor fi răsplătite pe lumea cealaltă, care va fi veşnică, unde se afla Raiul, cu viteză dating marseille aout 2021 de lapte şi miere, cu munţi de pilaf, precum şi cu flori şi păsări care delectau sufletele credincioşilor.

În realitate, nu a existat şi nu va exista vreo societate care să satisfacă asemenea deziderate, deoarece dorinţele, aspiraţiile, pretenţiile, necesităţile oamenilor cresc de la o generaţie la alta în progresie geometrică. Vom da câteva exemple: în anulcine aveau un automobil era un om cu stare materială deosebită sau un 10 extravagant; în automobilul a devenit o necesitate şi un bun comun, nefiind puţine cazurile când fiecare membru al unei familii are propria maşină; astăzi, nimeni nu mai este impresionat când vede un automobil, doar marca sau puterea acestuia, măsurată în cai putere, poate trezi interesul unora.

În anii '30 ai secolului trecut, televizorul era viteză dating marseille aout 2021 raritate şi o curiozitate tehnică; în prezent, televizorul a devenit un obiect comun, o necesitate, astfel că s-a ajuns — în multe familii — ca aceasta să fie instalat în fiecare cameră, ba chiar şi în bucătărie.

Un alt exemplu poate fi calculatorul: în anii '50 el era un obiect ieşit din comun, pentru ca după să devină nelipsit în activitatea oricărui funcţionar, conducător viteză dating marseille aout 2021 întreprindere, intelectual şi chiar muncitor; astăzi copii de ani simt nevoia să lucreze pe calculator şi să navigheze pe internet, făcând-o cu dezinvoltură de adevăraţi maeştri.

viteză dating marseille aout 2021 dating internațional în japonia

Este evident că asemenea exemple se pot da cu sutele şi cu miile, pentru a demonstra cât de utopică a fost teoria lui Karl Marx. Cei care susţin că în statele Tratatului de la Varşovia, dar şi în Albania, Iugoslavia ar fi existat regimuri comuniste, sau că ele există încă în China, Vietnam, Coreea de Nord şi Cuba, utilizează un argument imbatabil: existenţa proprietăţii comune colectiviste asupra mijloacelor de producţie întreprinderi industriale, bănci, căi ferate, terenuri agricole etc.

În realitate, dincolo de formulele teoretice vehiculate, muncitorii nu au fost şi nu s-au simţit proprietari ai fabricilor în care lucrau, după cum nici ţăranii cooperatori nu credeau că pământul le aparţine. A fost o proprietate gestionată de aparatul de partid şi de stat, care impunea normele de lucru, cantitatea şi calitatea materiilor prime, desfăşurarea procesului tehnologic, caracteristicile produsului finit, piaţa de desfacere şi preţul acestuia.

Evenimentele din au demonstrat foarte limpede că muncitorii şi ţăranii erau ostili proprietăţii comune, care nu era a lor. Revenind pe terenul analizei documentelor vremii, viteză dating marseille aout 2021 cuvine menţionat că pentru aprecierea regimului politic dintr-o ţară se impunea analiza Constituţiei, care stabileşte structura puterii şi modul de exercitare a acesteia.

Dincolo de caracterul pur formal, declarativ al drepturilor şi libertăţilor democratice, se cuvine reţinut faptul că în toate Constituţiile din ţările menţionate orânduirea de stat era apreciată ca fiind socialistă.

13 juin 2021

Germană, Polonia, România, Ungaria nu menţionau că regimul politic ar fi comunist. Cităm, cu titlul de exemplu, Constituţia Republicii Socialiste România, votată în augustcare 11 menţiona la art.

Formulări similare existau şi în legile fundamentale ale celorlalte state avute în vedere. O altă categorie de documente care necesită o cercetare atentată este aceea care provenea de la conducerea partidelor respective. Din punctul de vedere al stadiului de dating online argentina a societăţii în anii '80, partidele comuniste din Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R. Germană, Ungaria şi Iugoslavia afirmau că ele construiesc societatea socialistă dezvoltată.

Perioada de trecere era apreciată la de ani, ceea ce însemna că abia după anul se punea problema trecerii la edificarea societăţii comuniste. În Uniunea Sovietică, Nichita Sergheevici Hruşciov şi Leonid Ilici Brejnev au susţinut că ţara lor încheiase etapa socialistă şi începea construirea societăţii comuniste.

Mihail Gorbaciov a renunţat la asemenea declaraţii triumfaliste şi a apreciat că socialismul însuşi se afla în criză şi trebuia reformat pentru glasnosti şi perestroika.

Analiza documentelor elaborate de partidele care conduceau aceste ţări arată limpede că nici unul, dar absolut nici unul, nu aprecia că se aflau în fruntea unor ţări comuniste sau că ar construi societatea comunistă.

Germană, Ungaria sau Uniunea Sovietică nu afirma că regimul politic din ţara lor ar fi unul comunist. Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român. În realitate, Gorbaciov nu s-a referit absolut niciodată, dar absolut niciodată, la reformarea comunismului.