Discursul persuasiv despre dating internet, Account Options

Prezentarea trebuie să fie clară, concisă, vie, să nu plictisească şi să nu cadă în banal. De aceea e foarte bine ca vorbitorul să îşi facă audienţa, pentru a 4 elimina orice surpriză ori situaţie jenantă, care pot să ducă la ostilitate din partea publicului şi, în ultima instanţă, la ratarea obiectivului propus.

Un discurs care poate să fie interpretat drept rasist, sexist, sectar — discriminator în general — va fi respins imediat de public. De asemenea, un limbaj tehnic nu va avea prea mult succes la un public obişnuit mai degrabă cu literatura şi invers.

Publicul are tendinţe egocentrice, deci va fi mulţumit dacă aude ceea ce îl interesează. De aceea subiectul discursului va fi analizat şi apreciat prin prisma naturii şi intereselor publicului.

Din acest motiv, viteză dating cookeville tn trebuie să încerce să-şi construiască discursul pornind de la public, de la structura şi interesele sale. Una din sarcinile vorbitorului va fi să evalueze interesul audienţei pentru subiectul propus şi să îşi pregătească subiectul în consecinţă.

În cazul în care interesul nu este atât de ridicat, vorbitorul trebui să găsească modalităţi discursul persuasiv despre dating internet a atrage atenţia audienţei, printr-o introducere deosebită, materiale ajutătoare, limbaj adecvat, exemple provocatoare.

Cunoştinţele publicului asupra subiectului sunt hotărâtoare pentru modul de abordare a discursului. Oamenii sunt atraşi de subiecte pe care le cunosc. Dar un discurs care tratează banal un subiect, fără să aducă nimic nou, va fi un motiv de plictiseală teribilă pentru audienţă. Atitudinea audienţei faţă de un subiect poate să ducă la respingerea discursului.

De aceea vorbitorul trebuie să ştie ce părere are în general audienţa faţă de subiect şi să îşi ajusteze discursul pentru a nu contrazice flagrant această atitudine dar şi pentru a-şi introduce opiniile personale, în aşa fel încât să obţină rezultatul scontat. Vorbitorul trebuie să fie conştient că şi persoana sa este o variabilă de care se va ţine seama. Audienţa poate să îl cunoască şi să îl placă sau displacă pe un anume vorbitor. Competenţa sa pe subiect poate fi recunoscută sau disputată şi acest lucru va influenţa în mod evident rezultatele discursului.

Ocazia cu care va fi ţinut discursul are o mare importanţă. Necunoaşterea importanţei sau semnificaţiei unui moment poate atrage eşecul unei intervenţii. Să ne închipuim că la o întâlnire a comunităţii pentru a-şi cinsti înaintaşii, cineva încearcă să atragă atenţia sa pentru a obţine capital politic sau susţinere pentru afacerile sale. Desigur că reacţia publicului va fi ostilă, deoarece va aprecia că importanţa unui eveniment a fost deturnată pentru binele şi interesele unei anume persoane.

Din cele de mai sus reiese că vorbitorul are datoria să îşi evalueze cu atenţie audienţa în faţa căreia îşi va prezenta discursul.

Prin această evaluare va putea anticipa posibilele reacţii ale acesteia şi 5 modul în care va răspunde la problemele prezentate. În urma acestei evaluări îşi va putea adapta mesajul discursului în vederea atingerii obiectivelor sale.

Această adaptare a mesajului se va face în două momente distincte: înainte de elaborarea discursul persuasiv despre dating internet şi apoi în timpul prezentării sale, ca urmare a feed-back-ului primit din partea audienţei. Pentru documentarea se pot folosi mai multe surse. În primul rând se vor folosi datând în islam coran şi cunoştinţele proprii.

Fiecare om are un bagaj mai mare sau mai mic de cunoştinţe cu privire la un subiect, precum şi o experienţă anume în domeniul respectiv. În funcţie de datele privind audienţa, el trebuie să decidă dacă aceste informaţii sunt suficiente pentru discursul său sau trebuie completate şi cu alte informaţii.

În cazul în care nu sunt suficiente, se va apela şi la alte mijloace de documentare: biblioteci, Internet, sau tehnici de cercetare directă. Toată lumea ştie în ziua de azi să folosească internetul, iar de biblioteci se presupune că în România orice absolvent de facultate a trecut măcar o dată pe la o sală de lectură, măcar pentru a-şi obţine bibliografia obligatorie de curs dacă nu ş pentru a o studia.

Trebuie reţinut însă şi faptul că şi această documentare poate prezenta capcanele ei. Informaţiile prezente în biblioteci pot fi de multe ori depăşite sau puse la îndoială de noile descoperiri. Pe de altă parte, informaţiile de pe internet pot fi puse la îndoială, sursele lor fiind susţinute financiar de către firme sau organizaţii direct interesate să prezinte o realitate deformată în avantajul lor. Documentarea trebuie să fie însoţită de atenţie şi discernământ, pentru a nu pune în pericol argumentaţia discursului prin lipsa de acurateţe şi imparţialitate a informaţiilor.

O sursă importantă de informaţii este şi tehnica interviului. Pentru a putea elabora un discurs care să conţină informaţii exacte, vorbitorul se poate documenta direct la sursa acestor informaţii. Dacă, să spunem, trebuie să prezentăm informaţii legate de modul în care se urmăreşte execuţia bugetară într-o instituţie, e foarte normal să mergem direct la persoana care se ocupă de acest lucru, care ne poate da cele mai exacte informaţii.

Trebuie să avem însă grijă ca aceste informaţii să fie explicate pe înţelesul audienţei pe care o avem în vedere.

discursul persuasiv despre dating internet

În vechime, cele patru părţi ale discursului erau numite exordium, narratio, argumentatio si peroratio. Partea numita argumentatio urmărea prezentarea argumentelor pro şi contra subiectului. Teoriile moderne cu privire la arta de a vorbi în public recomandă ca vorbitorul să alcătuiască mai întâi corpul discursului.

Astfel, se urmăreşte ca în cuprinsul discursului să fie prezentate faptele, care fac obiectul relatării discursului. Prezentarea trebuie să fie clară, concisă, vie, să nu plictisească şi să nu cadă în banal. În acest moment al discursului, prin arătarea faptelor într-o anumită ordine se urmăreşte atât informarea auditoriului cât şi convingerea sa. Vorbitorul trebuie să decidă care este cea mai bună modalitate de prezentare a faptelor, în sensul de a avea cel mai bun impact pentru convingerea audienţei.

Faptele pot fi prezentate cronologic, adică în ordinea lor firească, spaţial — când vorbitorul poate construi o hartă a celor prezentate, jurnalistic — pe baza întrebărilor specific presei: cine, ce, când, unde, de ce şi cum — sau juridic, prezentând fiecare argument şi contrargumentul său.

Un alt mod de prezentare este cel privind cauza şi efectul.

TEHNICI DE PERSUASIUNE IDD

În acest moment, în care au fost pregătite şi elementele de demonstraţie a discursului, se vor avea în vedere şi elementele privind introducerea şi concluzia prezentării. În introducere, vorbitorul intră în materia propriu-zisă a intervenţiei sale, pregăteşte publicul şi încearcă să creeze terenul propice pentru prezentarea sa. Desigur, fiecare teoretician a avut ideile sale legate de începutul discursului.

Unii cred că acesta e bine să fie abrupt, pentru a şoca audienţa, alţii cred că e bună o introducere sinuoasă şi lungă, însă toţi subliniază că rolul acestei introduceri este a câştiga atenţia şi bunăvoinţa publicului.

Se recomandă vorbitorului să sublinieze importanţa şi dificultatea subiectului — în raport cu vorbitorul. Publicul trebuie să se simtă flatat de vorbitor, trebuie să fie atras de partea acestuia şi de aceea se recomandă modestia oratorului până la autoumilire.

Pentru a nu îndepărta audienţa, e bine ca introducerea să nu fie banală, prea lungă sau să arate ostentaţie ori siguranţă de sine în exces. Toate acestea constituie motive pentru ca audienţa să întâmpine cu ostilitate prezentarea vorbitorului.

  • Selecții din reviste către regizor. Discurs persuasiv Moduri de a convinge publicul
  • Мы обычно обрабатываем и фильтруем старые данные в зависимости от их значения.
  • (PDF) TEHNICI DE PERSUASIUNE IDD | Diana Vlas - metin2ro.ro
  • Что происходит в Новом Эдеме.

Încheierea trebuie să decurgă în mod logic din faptele prezentate. Auditoriul trebuie să fie puternic influenţat, pentru a fi gata să răspundă la chemarea vorbitorului de a susţine ideea prezentată.

Aici trebuie introdus un element de recapitulare sumară pe fond emotiv, scurt şi patetic. Pentru eficienţa discursului, e bine ca el să se încheie cu o afirmaţie spectaculoasă, cu un citat memorabil, care să rămână viu în amintirea publicului.

Principiul 4: Este mai probabil să vă convingeți audiența alinindu-vă argumentul la răspunsul dorit al audienței. Cele mai comune modele pe care le veți folosi pentru a vă structura discursul de persuasiune sunt raționamentul rațional, rezolvarea problemelor, meritele comparative și motivația. Metoda de prezentare a argumentelor raționale. Acesta este un cadru simplu pe care îl urmați pentru a prezenta publicului dvs.

Această metodă va funcționa dacă ascultătorii dvs. Exemplu de propoziție. Vreau ca ascultătorii mei să voteze impozitul școlar în timpul votului din noiembrie: Fondurile strânse vor permite școlilor să reînvie programe importante al doilea cel mai puternic argument.

Fondurile primite vor merge către o creștere a salariului pentru profesori, de care chiar au nevoie, întrucât costul vieții a crescut. Costurile reale pentru fiecare membru al societății vor fi foarte mici cel mai puternic argument. Metoda de rezolvare a problemei.

Puteți clarifica problema și explica clar de ce soluția propusă este cea mai bună. Structura vorbirii construită conform acestei metode este adesea organizată în jurul a trei puncte principale: există o problemă care necesită acțiune; această sugestie va ajuta la rezolvarea problemei; această propunere este cea mai bună soluție la problemă, deoarece oferă rezultate pozitive.

Această metodă constă, de asemenea, în simplificarea cazului, deci va funcționa cel mai bine atunci când subiectul este relativ necunoscut publicului - atunci când audiența pur și simplu nu este conștientă de problemă sau când audiența nu are opinie sau într-un grad moderat, fie pentru sau împotriva soluției propuse.

Lipsa banilor duce la probleme serioase în învățământul public declarație de problemă. Venitul estimat la introducerea impozitului va fi suficient pentru rezolvarea acestor probleme soluție.

Favorabil În mod excepțional de susținere 1. Atitudine pozitivă a publicului. Dacă credeți că publicul deja împărtășește opinia dvs. Lipsa unei opinii clare.

Astăzi, introducerea taxei școlare este cea mai bună metodă de rezolvare a problemelor educației publice rezultate pozitive. Pentru un discurs construit folosind o schemă de rezolvare a problemelor, logica care leagă argumentele și scopul vorbitorului poate fi exprimată după cum urmează: dacă problema prezentată nu este rezolvată sau nu poate fi rezolvată cu ajutorul măsurilor actuale, iar această propunere poate rezolva problema într-un mod practic și profitabil, atunci propunerea trebuie acceptat.

Metoda meritului comparativ. Structura metodei meritelor comparative permite vorbitorului să mute accentul pe beneficiile cursului de acțiune propus.

În loc să prezinte propunerea ca pe o modalitate de a rezolva o problemă majoră, această metodă o descrie ca ceva care ar trebui acceptat doar din cauza avantajelor sale față de ceea ce se face în prezent. Această schemă este cea mai eficientă atunci când publicul este de acord fie că există o problemă care trebuie rezolvată, fie că propunerea este mai bună decât toate alternativele, chiar dacă nu există probleme specifice în acest moment.

Abordarea problemei introducerii unei taxe școlare din punctul de vedere al comparării meritelor ar arăta cam așa. Vreau ca ascultătorii mei să voteze impozitul școlar în timpul votului din noiembrie. Veniturile din această taxă vor permite școlilor să îmbunătățească calitatea programelor lor virtutea 1. Veniturile din această taxă vor permite școlilor să angajeze profesori mai calificați virtutea 2. Venitul din această taxă va permite școlilor să achiziționeze echipamente mai moderne meritul 3.

Pentru un discurs structurat pe o schemă comparativă de merite, logica organizațională care leagă raționamentul de scopul discursului poate fi exprimată după cum urmează: dacă argumentele prezentate arată că propunerea dată oferă o îmbunătățire semnificativă față de ceea ce se face în prezent, atunci propunerea ar trebui acceptată. Metoda de motivare. Combină rezolvarea problemelor și motivația ascultătorului.

discursul persuasiv despre dating internet

Urmează o cale de rezolvare a problemelor, dar include pașii necesari pentru a spori efectul motivațional al vorbirii. O schemă de motivație constă de obicei în cinci pași: pas atrăgător de atenție; etapa de aprobare a necesității, dezvăluind pe deplin natura problemei; un pas de satisfacție care explică modul în care propunerea rezolvă în mod satisfăcător problema; un pas de vizualizare care arată ce înseamnă propunerea personal pentru fiecare ascultător; pas - o chemare la acțiune care evidențiază o direcție specifică în care ascultătorii ar trebui să acționeze.

Schița motivațională a discursului în apărarea propunerii de susținere a introducerii taxei școlare ar arăta astfel. Compararea rezultatelor testelor de cunoștințe de matematică și știință, efectuate de studenți din diferite țări, ne face să fim atenți la sistemul nostru de educație atenție. Lipsa banilor, care este rezultatul măsurilor de reducere a costurilor, afectează negativ capacitatea școlilor noastre de a oferi predare de calitate în disciplinele academice de bază nevoie, declarație de îngrijorare.

Impozitul propus va furniza venituri suficiente pentru a rezolva această problemă, deoarece odată cu introducerea sa va fi posibil să se aloce mai multe fonduri pentru nevoile educaționale satisfacerea nevoii, întrucât propunerea rezolvă problema. Aceasta va fi contribuția dvs. În curând avem un vot în care puteți răspunde afirmativ pentru a vă arăta bunăvoința și dorința de a susține impunerea unei taxe școlare foarte necesare chemare la acțiune, indicând un anumit curs de acțiune.

Dar hipercodificarea simbolica, parte a demersului publicitar si mijloc de persuasiune in publicitate, nu se refera doar la aceasta infrumusetare a limbajului, ci si la procedee care contribuie la constructia unor continuturi diferite, la modificarea unor relatii de reprezentare.

Deoarece schema motivațională este o variantă a schemei de rezolvare a problemei, logica organizării vorbirii este la fel aceeași: dacă măsurile actuale nu rezolvă problema, trebuie acceptată o nouă propunere care este într-adevăr capabilă să o rezolve. Principiul 5.

Mijloace de persuasiune in publicitate

Este mai probabil să-ți convingi ascultătorii vorbind într-un mod care îi motivează. Pentru ca un stimulent să fie de orice valoare, acesta trebuie să fie semnificativ.

WATCH: Greta Thunberg's full speech to world leaders at UN Climate Action Summit

Semnificația unui stimul implică faptul că acesta evocă un răspuns emoțional. Un stimul este cel mai puternic atunci când face parte dintr-un scop semnificativ. Puterea stimulentelor. Este mai probabil ca oamenii să perceapă stimulentele ca fiind semnificative atunci când aceste stimulente indică un raport cost-recompensă favorabil. Să presupunem că le cereți ascultătorilor să doneze o oră pe săptămână din timpul lor pentru a participa la un program de caritate.

Timpul pe care îi invitați să-l petreacă este mai probabil să fie perceput mai degrabă ca un cost decât ca o recompensă stimulatoare; cu toate acestea, puteți descrie lucrarea de caritate în așa fel încât ea însăși să fie percepută ca un stimulent plin de satisfacție și semnificativ. De exemplu, îi poți face pe ascultătorii tăi să se simtă ajutători civici, sociali sau nobili atunci când dedică timp ceva atât de important. Dacă arăți în discursul tău că aceste recompense sau stimulente depășesc costurile, ascultătorii tăi vor să participe la programul pe care îl susții.

Folosiți stimulente care să corespundă nevoilor de bază. Stimulentele sunt cele mai eficiente atunci când satisfac openerii witty pentru dating online de bază. Una dintre cele mai populare teorii ale nevoilor vine de la Abraham Maslow Conform acestei teorii, oamenii arată o tendință mai mare de a acționa atunci când stimulul oferit de vorbitor este capabil să satisfacă una dintre nevoile importante nesatisfăcute ale ascultătorilor.

Ce rost are această analiză pentru tine ca vorbitor? În primul rând, descrie tipurile de nevoi pe care le puteți aborda în discursul dvs.

În al doilea rând, vă permite să înțelegeți de ce o anumită linie de dezvoltare a vorbirii poate funcționa bine într-un public și poate duce la eșec cu un alt public. De exemplu, în perioadele dificile din punct de vedere economic, oamenii sunt mai preocupați de satisfacerea nevoilor fiziologice și de siguranță și, prin urmare, vor fi mai puțin susceptibili de a răspunde apelurilor la sentimente sociale și discursul persuasiv despre dating internet.

Al treilea punct, și poate cel mai important, este că, dacă propunerea dvs. De exemplu, dacă punerea în aplicare a propunerii dvs. Principiul 6.

Este mai probabil să vă convingeți publicul atunci când vă văd ca o sursă credibilă. Pentru ca un discurs să fie eficient, este importantă încrederea ascultătorilor în vorbitor.

Dacă intenționați să convingeți cu discursul dvs. Următoarele patru reguli se află în centrul discursului de persuasiune etică. Spune adevărul. Dintre toate regulile, aceasta este poate cea mai importantă. Un public care acceptă să te asculte îți dă încredere și se așteaptă să fii sincer cu ei. Prin urmare, dacă oamenii cred că minți sau află mai târziu că minți, te vor respinge pe tine și pe ideile tale.

Dar a spune adevărul înseamnă mai mult decât a evita minciunile deliberate și directe. Dacă nu sunteți sigur dacă informațiile sunt adevărate, nu utilizați aceste informații până când nu le-ați verificat.

discursul persuasiv despre dating internet

Ignoranța este rareori acceptată ca scuză. Puneți informațiile în perspectivă. Mulți oameni sunt atât de entuziasmați de conținutul informațiilor pe care le oferă încât îi exagerează semnificația. Deși o ușoară exagerare poate fi destul de naturală atunci când începe să pară o distorsiune, mulți o văd ca o minciună. Abțineți-vă de a ataca personal cei care nu sunt de acord cu ideile voastre. Aproape toată lumea pare să fie de acord că insultele și alte atacuri personale irelevante sunt în detrimentul imaginii vorbitorului ca persoană de încredere.

Ascultătorii responsabili înțeleg că astfel de tactici nu adaugă forță dovezilor vorbitorului și constituie un abuz al statutului privilegiat al persoanei de pe podium.

  1. Октопауки не хотят рисковать и бояться выдать людям место положения Изумрудного города.
  2. Mijloace de persuasiune in publicitate
  3. Ричард указал на три отдельных шарика, представлявших систему Центавра.
  4. Когда Орел и Николь приблизились, в ней открылась широкая дверь, за которой они обнаружили высокое округлое помещение; внутри него находилась сфера десяти метров в диаметре.
  5. Но сам я никак не могу этого установить.

Furnizați surse de informații negative. Originea ideilor este adesea la fel de importantă ca ideile în sine, mai ales dacă declarația conține informații de cenzură sau compromisoare. Dacă aveți de gând să discutați orice conduită necorespunzătoare a cetățenilor sau a organizațiilor individuale sau să subverticați o idee bazată pe cuvinte sau idei pe care le-ați obținut din altă parte, citați sursa din care luați informațiile și argumentele. Principiile care ar trebui urmate atunci când compunem și prezentăm un astfel de discurs publicului corespund pașilor pe care i-am descris în pregătirea unui discurs de informare.

Scrieți un scop clar al discursului de persuasiune - o afirmație care vă spune ce doriți să gândească sau să facă publicul.

Analizează zona de interes și cunoștințe a publicului și posibila lor relație cu obiectivul tău. În corpul principal al discursului dvs. Construiți-vă discursul pentru a se potrivi scopului dvs. Există patru organigrame în general acceptate pentru vorbirea persuasivă - argument rațional, rezolvarea problemelor, compararea meritelor și motivație.

Obiectiv specific: să determin audienţa să plătească impozitele prin internet Ideea centrală: impozitele pot fi plătite acum şi cu ajutorul internetului În acest moment trebuie ţinut cont şi de situaţia în care va fi făcută prezentarea. Multe discursuri nu şi-au atins scopul pentru că vorbitorii nu au ştiut să evalueze situaţia de comunicare şi au întâmpinat ostilitatea audienţei. Contextul prezentării are o mare importanţă.

Citeste mai mult Vorbirea persuasivă este capabilă să atragă atenția asupra sinelui, să convingă publicul de corectitudinea punctului său de vedere, să devină un lider în ochii oamenilor, să insufle încredere în anumite idei și poziții.

Este procesul prin care un vorbitor priceput comunică mesajul necesar pentru a convinge publicul într-un anumit aspect, pentru a schimba un anumit punct de vedere sau pentru a induce o anumită acțiune. Structura unui discurs persuasiv implică întotdeauna respectarea mai multor principii simple, dar importante: specificul, concentrarea asupra ascultătorului, disponibilitatea dovezilor, controlul reacțiilor oamenilor, motivația, deschiderea. Ascultătorii ar trebui să înțeleagă exact ce vrei să facă.

În termeni simpli, trebuie să vă declarați punctul de vedere. Întrebați-vă: ce vreți de la public?

ARTA DE A VORBI ÎN PUBLIC

Ce efect ar trebui să aibă discursul tău? Ce ar trebui să facă oamenii, la ce să se gândească, ce gânduri ar trebui să schimbe ca urmare a convingerii? Nu trebuie să spui o mulțime de cuvinte inutile. Discursul persuasiv nu trebuie să conțină fraze indirecte sau propoziții care nu sunt relevante. Ascultătorii simt întotdeauna o captură și încearcă să-i influențeze în moduri giratorii. Este mai probabil să facă ceea ce trebuie să faceți dacă sunteți cât mai scurt și sincer posibil.

Principiul 2. Concentrarea asupra ascultătorului Orice public respectă anumite linii directoare. Atitudine - sentimentele publicului asociate cu un anumit motiv, obiect, persoană, întrebare etc. Atitudinea este un fel de opinie. Discursul persuasiv îl obligă pe vorbitor să afle care este opinia publicului asupra unei anumite probleme. O analiză corectă a publicului țintă ajută la evaluarea mai adecvată a șanselor de succes în vorbirea în public.

După ce ați colectat toate informațiile necesare despre orientarea oamenilor spre instalarea dvs. Sarcina ta este să dezvolți un plan de vorbire concret care să îi ajute pe oameni să ia măsurile pe care le dorești.

discursul persuasiv despre dating internet

Dacă opinia publicului este neutră sau este pur și simplu absentă, trebuie să o formezi și într-o lumină favorabilă pentru tine. Dacă oamenii nu sunt conștienți de problema pe care o exprimați, trebuie să îi informați și apoi să îi convingeți în conformitate cu convingerile voastre.

discursul persuasiv despre dating internet

Dacă oamenii au informațiile necesare, dar sunt neutri, sarcina dvs. Cu o astfel de strategie, nu va fi dificil să atragi publicul de partea ta. Prezenta unei metafore este o deviere de la sensul originar, perceputa ca atare, speed ​​dating sur strasbourg deviere de la sensul primar.

Recunoasterea acestei devieri este data de anumite „marci” ale spargerii codului firesc al unui anunt, [2] abaterea de la gradul zero al discursului. Semioticienii contemporani definesc acest reper ca un discurs fara artificii, care tine de latura univoca a limbajului. Aceasta deviere de la gradul zero este legata de locutor si de universul sau comunicational si putem intelege mai bine aceasta relatie prin invocarea conceptului de izotopie.

Izotopia este o norma semantica a discursului care genereaza o intelegere integrala a discursului de catre receptor.

Altfel spus, limba naturala este atat un spatiu referential cat si un spatiu spre care converg toate metadiscursurile. Vom evoca in acest caz izotopia referentialaca articulare a continuturilor deja existente in momentul vorbirii, si o izotopie simbolica pe care unii o numesc persuasiva, iar altii poetica, prin care se aduc alte reguli si valorizari de obiecte.

Pe de alta parte R. Lindekens propune analiza mesajului publicitar din perspectiva conceptului de izotopie publicitara. Receptarea este, asadar, vazuta semiotic ca o pendulare intre gradul zero al unei discursivitati normale si o discursivitate devianta, anormala.

Cum va functiona acest mecanism in cazul comunicarii cu scop persuasiv? In fond, retorica are intotdeauna ca obiect un discurs cifrat, disimulat. Aceasta presupune o serie de operatii pe care trebuie sa discursul persuasiv despre dating internet faca receptorul.

discursul persuasiv despre dating internet

Prima este cea de recunoastere, este etapa ce caracterizeaza orice tip de discurs;receptorul trebuie sa manifste o anumita competenta semiotica de baza, recunoasterea semnelor unei limbi naturale.