18 dating cu vârsta de 26 de ani,

Curtea de Apel Galați a comunicat că judecătorii Secției I civile a Tribunalului Galați, în unanimitate, au opinat că beneficiază de pensie de întreținere și copilul major care urmează cursuri de învățământ postliceal, fără a depăși vârsta de 26 ani, în raport cu dispozițiile art. Reclamantul a apreciat că există prezumția rezonabilă că, începând cu data de 1 iulie - data încheierii anului școlar - la care pârâtul, major fiind, a absolvit studiile liceale, acesta nu se mai află în situația de continuare a studiilor, iar până în prezent nu a făcut dovada că s-ar afla în continuarea unei forme de învățământ care să nu îi permită angajarea în muncă sau realizarea de venituri din muncă necesare unui trai minim, astfel încât să justifice vreo stare de nevoie, motiv pentru care, în speță, nu este îndeplinită condiția prevăzută de art. Opinia asupra problemei de drept în discuție a judecătorilor Secției civile din cadrul Tribunalului Teleorman este că învățământul postliceal este o formă de continuare a studiilor care se circumscrie dispozițiilor art. Prin Încheierea pronunțată la 25 mai , Tribunalul Gorj - Secția I civilă a constatat îndeplinite condițiile de admisibilitate a sesizării Înaltei Curți de Casație si Justiție, prevăzute de dispozițiile art.

La ședința de judecată participă doamna Elena Adriana Stamatescu, magistrat-asistent, desemnată în conformitate cu dispozițiile art.

  • Procentul acestor tineri a scăzut cu 0,4 puncte procentuale faţă de anul şi cu 1,2 puncte procentuale faţă deprimul an pentru care Eurostat are aceste date.
  • Play Un bărbat în vârstă de 26 de ani a decedat, iar trei persoane au fost rănite într-un accident rutier care s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică pe DJ A, între localităţile Mihăileşti şi Drăgănescu.
  • Speed ​​dating în panama city fl
  • Base eden dating - fr

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată 18 dating cu vârsta de 26 de ani Tribunalul Gorj - Secția I civilă, în Dosarul nr. Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar a fost depus raportul întocmit de judecătorii-raportori, ce a fost comunicat părților, conform dispozițiilor art. În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunțare asupra sesizării privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Titularul și obiectul sesizării1. Sesizarea a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție la data de 18 iuniecu nr. Norma de drept intern ce formează obiectul sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție cu privire la pronunțarea unei hotărâri prealabile3.

La ședința de judecată participă doamna Elena Adriana Stamatescu, magistrat-asistent, desemnată în conformitate cu dispozițiile art.

Expunerea succintă a procesului 4. Prin Cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu cu nr.

18 dating cu vârsta de 26 de ani

În motivarea cererii reclamantul a arătat că pârâtul a absolvit studiile liceale în anulfără diplomă de bacalaureat, aspect ce rezultă din cuprinsul Foii matricole nr. Reclamantul a apreciat că există prezumția rezonabilă că, începând cu data de 1 iulie - data încheierii anului școlar - la care pârâtul, major fiind, a absolvit studiile liceale, acesta nu se mai află în situația de continuare a studiilor, iar până în prezent nu a făcut dovada că s-ar afla în continuarea unei forme de învățământ care să nu îi permită angajarea în muncă sau realizarea de venituri din muncă necesare unui trai minim, astfel încât să justifice vreo stare de nevoie, motiv pentru care, în speță, nu este îndeplinită condiția prevăzută de art.

Pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, arătând că de la data absolvirii studiilor liceale, fără diplomă de bacalaureat, s-a înscris la școala postliceală din cadrul aceluiași liceu, în prezent fiind în continuarea studiilor, aspect de care reclamantul are cunoștință.

Întrucât se află în continuare înscris la o formă de învățământ, consideră că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.

LINKURI UTILE

Prin Sentința nr. Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamantul, reiterând susținerile din cererea de chemare în judecată. Totodată, prin cererea de apel, reclamantul a solicitat sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în procedura prevăzută de art. Prin Încheierea din 25 maiTribunalul Gorj a apreciat că sesizarea este admisibilă și, în temeiul dispozițiilor art.

Download aplicații mobile

Motivele de admisibilitate reținute de titularul sesizării Prin Încheierea pronunțată la 25 maiTribunalul Gorj - Secția I civilă a constatat îndeplinite condițiile de admisibilitate a sesizării Înaltei Curți de Casație si Justiție, prevăzute de dispozițiile art. Punctele de vedere ale părților cu privire la dezlegarea chestiunii de drept Apelantul-reclamant a susținut că, față de dispozițiile art.

Intimatul-pârât nu și-a exprimat punctul de vedere. După comunicarea raportului, potrivit dispozițiilor art. Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizarea cu privire la dezlegarea chestiunii de drept Completul de judecată învestit cu soluționarea apelului în Dosarul nr. În aceste condiții se consideră că beneficiază de pensie de întreținere și copilul major, care a împlinit vârsta de 18 ani și care urmează cursuri de învățământ postliceal, fără a depăși vârsta de 26 ani, urmând să se aprecieze în concret asupra stării de nevoie în care acesta se află, în raport cu datele speței.

Jurisprudența instanțelor naționale în materie S-au atașat hotărâri judecătorești relevante. Aceeași este și opinia judecătorilor Tribunalului Olt și ai instanțelor arondate. S-au depus hotărâri judecătorești definitive.

NEWSLETTER

Jurisprudența celorlalte instanțe din țarăCurtea de Apel Alba Iulia a comunicat opinia majoritară a Secției civile a Judecătoriei Sibiu, potrivit căreia părinții sunt obligați să întrețină și copilul devenit major care își continuă studiile, până la terminarea acestora, dar fără a se depăși vârsta de 26 ani, dacă copilul devenit major nu are mijloacele necesare pentru a se întreține, indiferent de forma de învățământ urmată.

În acest sens s-au depus 7 sentințe definitive. Aceeași este și opinia Tribunalului Alba și a judecătoriilor arondate, a Tribunalului Hunedoara și a judecătoriilor din raza sa de competență. Și aceste instanțe au depus hotărâri judecătorești relevante.

CELE MAI CITITE ȘTIRI

De aceea, părintele nu mai are obligația întreținerii pe perioada cât copilul urmează cursurile unui masterat, ale unui doctorat ori ale celei de-a doua facultăți, deoarece starea de nevoie încetează, copilul fiind capabil să se întrețină singur. Așadar, întreținerea se datorează copilului aflat în continuarea studiilor până la vârsta de 26 ani, dar numai dacă se probează starea de nevoie a acestuia.

Au fost depuse hotărâri judecătorești relevante. S-a atașat practică judiciară. Instanțele arondate au opinat în sensul existenței obligației de întreținere, în condițiile legii, indiferent de forma de învățământ. Curtea de Apel București a comunicat următoarele:La nivelul Secției a III-a civile și pentru cauze cu minori și de familie din cadrul Curții de Apel București, punctul de vedere exprimat a fost că, potrivit dispozițiilor art.

Acest punct de vedere este în acord cu prevederile Legii nr. Pe de altă parte, se arată că textul art.

DECIZIE 65 01/10/ - Portal Legislativ

La Tribunalului Călărași a fost exprimată o opinie în sensul punctului de vedere al completului de judecată care a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție. La nivelul Judecătoriei Călărași opinia majoritară exprimată în urma consultării colectivului de magistrați a fost că reclamantul poate beneficia de întreținere dacă face dovada că nu realizează venituri.

18 dating cu vârsta de 26 de ani

La nivelul Judecătoriei Oltenița punctul de vedere exprimat este în sensul că dispozițiile art. La nivelul Judecătoriei Lehliu-Gară opinia exprimată este în sensul că, atât timp cât dispozițiile art.

Categorii de asigurati

De altfel, rațiunea legii subzistă indiferent de nivelul de învățământ urmat de copilul major, acesta aflându-se în toate situațiile într-o incapacitate de a munci, ce derivă din satisfacerea unor cerințe de ordin social.

Consultarea magistraților din cadrul Tribunalului Ialomița și ai instanțelor arondate acestuia a condus la opinia potrivit căreia, față de dispozițiile art. Opinia unanimă a magistraților Secției civile a Tribunalului Ilfov și a magistraților judecătoriilor arondate este că învățământul postliceal reprezintă o formă de învățământ preuniversitar, astfel că majorul care urmează cursurile învățământului postliceal și nu a împlinit vârsta de 26 de ani se încadrează în dispozițiile art.

S-a apreciat astfel, având în vedere că textul legal menționat nu distinge în funcție de tipul studiilor urmate, iar art. La nivelul Judecătoriei Giurgiu se apreciază că studiile postliceale reprezintă o formă de învățământ, fiind reglementate de Legea nr.

De asemenea se consideră că, atâta vreme cât art. Magistrații din cadrul Judecătoriei Bolintin-Vale au exprimat opinia potrivit căreia sintagma se interpretează în sensul că beneficiază de pensie de întreținere și copilul major care a împlinit vârsta de 18 ani și care urmează cursuri de învățământ postliceal, fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Opinia suport fată datând problemei de drept în discuție a judecătorilor Secției civile din cadrul Tribunalului Teleorman este că învățământul postliceal este o formă de continuare a studiilor care se circumscrie dispozițiilor art. S-a argumentat că art.

This 8 year old is dating a teenager?!

Totodată, din analiza dispozițiilor Legii nr. Judecătoriile Alexandria, Roșiori de Vede, Turnu Măgurele, Videle și Zimnicea consideră că beneficiază de pensie de întreținere și copilul major care a împlinit vârsta de 18 ani și care urmează cursuri de învățământ postliceal, fără a depăși vârsta de 26 de ani, urmând să se aprecieze în concret asupra stării de nevoie în care acesta se află, în raport cu datele speței. S-a exprimat și opinia potrivit căreia tânărul care urmează forma de învățământ seral și realizează venituri din muncă nu poate beneficia de pensie de întreținere din partea părinților.

Judecătoria Șimleu Silvaniei a opinat că este firesc ca această continuare a studiilor să privească frecventarea cursurilor unei facultăți, pentru obținerea unei calificări mai înalte. Curtea de Apel Constanța a comunicat Decizia nr.

A intervenit o problemă.

Curtea de Apel Galați a comunicat că judecătorii Secției I civile a Tribunalului Galați, în unanimitate, au opinat că beneficiază de pensie de întreținere și copilul major care urmează cursuri de învățământ postliceal, fără a depăși vârsta de 26 ani, în raport cu dispozițiile art. Aceeași este și opinia judecătorilor instanțelor arondate.

18 dating cu vârsta de 26 de ani

S-au depus 2 hotărâri judecătorești. Curtea de Apel Iași a comunicat opinia judecătorilor Secției civile a Judecătoriei Iași, în sensul că obligația de întreținere a părinților subzistă pe toată perioada continuării studiilor, dar nu mai târziu de 26 de ani, chiar și în situația urmării unor cursuri ale unor universități private, cu condiția ca acesta să se afle în nevoie.

Aceeași opinie a fost exprimată de judecătorii Judecătoriei Pașcani și Judecătoriei Hârlău, apreciindu-se că intenția legiuitorului a fost de a proteja majorul care nu are încă pregătirea profesională necesară, dar că urmarea cursurilor de doctorat sau ale unei a doua facultăți nu poate fi asimilată acestei sintagme.

Judecătorii Tribunalului Vaslui apreciază că acordarea pensiei de întreținere pe durata continuării studiilor de către copilul major nu este condiționată de finalizarea acestora cu o diplomă de absolvire.

În măsura în care copilul major nu a frecventat cursurile aferente unui an școlar, părintele interesat ar putea pretinde, pe baza probatoriului aferent, restituirea pensiei acordate necuvenit. Curtea de Apel Pitești a comunicat că la nivelul instanțelor arondate nu există practică judiciară în această materie. Tribunalul Buzău a apreciat că trebuie avută în vedere starea de nevoie a copilului major, simpla înscriere a acestuia la mai multe cursuri, după obținerea unei anumite calificări, în baza unor studii superioare, neputând justifica acordarea pensiei, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 26 ani.

În acest sens a fost atașată Decizia nr.

Account Options

S-au atașat 19 sentințe ale Judecătoriei Mizil. În același sens s-au exprimat și judecătorii Judecătoriei Câmpina, islam dating în marea britanie au arătat și că este vorba despre cursuri la învățământul de zi, care împiedică exercitarea unei activități în temeiul unui contract individual de muncă și, implicit, obținerea unui venit dintr-o activitate remunerată.

Curtea de Apel Suceava a comunicat punctul de vedere al Tribunalului Suceava, potrivit căruia obligația de întreținere a părinților față de copilul 18 dating cu vârsta de 26 de ani major subzistă în situația în care acesta face dovada că se află în continuarea studiilor, presupunându-se că din acest motiv se află în incapacitate de a munci.

Urmarea unor cursuri cu frecvență redusă, de master sau ale unei a doua facultăți nu îl împiedică să obțină venituri, deci nu se justifică nevoia. S-au depus hotărâri judecătorești relevante. Celelalte curți de apel nu au comunicat practică judiciară și nici opinii teoretice ale judecătorilor. Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a comunicat că la nivelul Secției judiciare - Serviciul judiciar civil nu s-a verificat și nici nu se verifică, în prezent, practica judiciară, în vederea promovării unui eventual recurs în interesul legii în problema de drept ce formează obiectul sesizării.

Jurisprudența Curții Constituționale În urma verificărilor efectuate se constată că instanța de contencios constituțional nu s-a pronunțat asupra constituționalității dispozițiilor art. Raportul asupra chestiunii de drept Prin raportul întocmit, conform art. Înalta Curte de Casație și Justiție Examinând sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, raportul întocmit de judecătorii-raportori și chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, constată următoarele Prealabil analizei în fond a problemei de drept supuse dezbaterii, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept are a analiza dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile de admisibilitate în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, față de prevederile art.

Din cuprinsul prevederilor legale enunțate se desprind condițiile de admisibilitate pentru declanșarea procedurii de sesizare în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, condiții care trebuie să fie întrunite în mod cumulativ; în doctrină, ele au fost identificate după cum urmează:— existența unei cauze aflate în curs de judecată; Primele trei condiții de admisibilitate sunt îndeplinite, întrucât Tribunalul Gorj, legal învestit cu soluționarea unui apel, aflat în curs de judecată, urmează să pronunțe o hotărâre definitivă, potrivit art.

Tot astfel, se constată că problema de drept astfel cum a fost semnalată nu a fost dezlegată 18 dating cu vârsta de 26 de ani altă hotărâre prealabilă sau recurs în 18 dating cu vârsta de 26 de ani legii și nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii, în curs de soluționare.

În plus, instanței supreme nu îi este atribuită, potrivit reglementărilor în vigoare, competența materială în legătură cu interpretarea și aplicarea dispozițiilor care fac obiectul prezentei sesizări privind pronunțarea unei hotărâri prealabile. Revenind la condițiile de admisibilitate evidențiate, se rețin anumite neregularități de natură a contura neîndeplinirea a două dintre cerințele prevăzute de lege.