Sunt vreunul din dating dating one tree hill,

Deşi introdusă în de Di Paola [], deci înaintea modelului relaţional al datelor, chiar dacă într-un context mai larg, noţiunea de independenţă a domeniilor s-a impus foarte încet în teoria bazelor de date. Su actitud de concentracion y meditacion es muy expresiva, estilizada en planos triangulares, y con detalles marcados, como la huella de las palmas en la mejilla. Este clar că o astfel de manoperă a existat în urmă cu În locul ei, se recunoaşte fie şi numai implicit dar, de exemplu, în [30] şi explicit! Echivalenţa între limbajele algebrice şi cele bazate pe calculul relaţional a fost demonstrată tot de Codd []; demonstraţii diferite au fost apoi propuse de Ullman [] şi de Maier [].

Figura 0: Ierarhia formelor normale relaţionale şi constrângerile asociate 6 Studiul formal al anomaliilor se datorează lui Bernstein şi Goodman [67]LeDoux şi Parker [] şi mai ales lui Chan [94] Valorile nule necunoscute împreună cu o extensie a algebrei relaţionale ce include o logică cu trei valori şi un aşa numit principiu de substituţie a nulurilor au fost introduse de Codd [81]; critica abordării sale se datorează lui Grant [].

Biskup [51,52] extinde şi aprofundează cercetările în domeniu. Vassiliou [,] consideră atât nulurile necunoscute, cât şi pe cele inexistente în termenii semanticii denotaţionale. Valorile inexistente au fost studiate şi de Lien [] şi de Lerat şi Lipsky []; nulurile lipsite de informaţie au fost abordate de Zaniolo [,], Keller [], Atzeni şi Morfuni [28,29] şi Atzeni şi De Bernardis [26].

Lipski [,] propune o primă generalizare a valorilor nule, prin folosirea valorilor parţial specificate submulţimi nevide ale domeniului atributului corespunzător în care nulurile pot lua valori. Korth şi Ullman [], Maier [], Sagiv [], Imielinski şi Lipski [] au propus şi studiat folosirea de indici pentru a distinge între diversele valori nule zise şi nuluri marcate, acestea permit, de exemplu, memorarea informaţiei că anumite valori nule trebuie să coincidă.

Studiul comportării FD pentru valorile nule necunoscute se datorează, în esenţă, lui Vassiliou []; rezultatele sale în domeniu sunt însă strâns legate de cele obţinute de Honeyman [] privind satisfacerea FD privite drept constrângeri interrelaţionale.

Lien [] şi Atzeni şi Morfuni [28,29] s-au ocupat de FD şi valorile nule lipsite de informaţii ultimii doi considerând şi interacţiunea FD cu constrângerile asupra valorilor nule. Constrângerile de existenţă se datorează lui Maier [].

Structuri si baze de date

Alte constrângeri asupra valorilor nule au fost propuse de Sciore [] obiecte şi respectiv Maier [] constrângeri de existenţă disjunctive, care au fost apoi aprofundate de Goldstein [] şi Atzeni şi Morfuni [29].

O abordare interesantă inedită a dependenţelor de orice tip este prezentată de Imielinski şi Lipski [].

Deşi iniţial normalizarea a dorit să ofere o proiectare automată a schemelor de bd, în ultimii ani, din ce în ce mai mulţi cercetători în domeniu sunt de acord că o asemenea abordare este greşită. În locul ei, se recunoaşte fie şi numai implicit dar, de exemplu, în [30] şi explicit!

buletinul grădinii botanice - Journal of Plant Development

În acest context, teoria normalizării asigură doar sunt vreunul din dating dating one tree hill şi caracterizează ţinta unor asemenea proceduri. Capitolul 6 se bazează pe []. Majoritatea operatorilor algebrei relaţionale au fost definiţi de Codd [], odată cu introducerea modelului relaţional în Prezentările ulterioare ale altor autori [,] diferă foarte puţin de cele originale.

sunt vreunul din dating dating one tree hill

Pentru capitolul de faţă, am preferat să urmărim prezentarea din [30]. Calculul relaţional a fost introdus tot de Codd în [,], care a propus limbajul CRT numit ALPHA, ce avea deja încorporată o formă de declaraţii ale domeniilor de valori.

sunt vreunul din dating dating one tree hill

ÎnPirotte [] a făcut distincţia între CRT şi CRD, oferind o analiză detaliată a diverselor forme ale CR, inclusiv asupra problemelor ce apar la transformarea unui calcul aplicat generic într-un limbaj de interogare. Deşi introdusă în de Di Paola [], deci înaintea modelului relaţional al datelor, chiar dacă într-un context mai larg, noţiunea de independenţă a domeniilor s-a impus foarte încet în teoria bazelor de date.

sunt vreunul din dating dating one tree hill

Indezirabilitatea expresiilor al căror rezultat ar putea fi constituit de întregul domeniu al valorilor a fost totuşi detectată încă de la introducerea CRT şi CRD şi a condus imediat la impunerea noţiunilor de tip, respectiv domeniu de valori [,]; cu toate acestea, accentul era pus la început asupra dificultăţii sau chiar imposibilităţii calculului efectiv al rezultatelor [,].

În contextele formale ce nu făceau apel la declaraţii de domeniu al valorilor au fost propuse două tipuri de soluţii: restrângerea limbajului la o subclasă a expresiilor care se comportă corect numite diferit de diverşii autori: cu domenii restrânse [], sigure [], evaluabile [] sau permise [] ; interpretarea interogărilor în raport cu domeniul activ şi nu cu întreg domeniul interpretare limitată [].

Abia înFagin [] recunoaşte importanţa independenţei domeniilor ca noţiune semantică în contextul formulelor ce descriu constrângeri de integritate ; nedecidabilitatea ei a fost dedusă din rezultate anterioare [, ], iar restrângerea domeniilor, siguranţa, evaluabilitatea, permisiunea şi limitarea interpretării au fost privite drept condiţii suficiente pentru independenţa domeniilor. Aceasta este de altfel şi abordarea pe care am adoptat-o în subsecţiunea 7. Echivalenţa între limbajele algebrice şi cele bazate pe calculul relaţional malayalee online dating fost demonstrată tot de Codd []; demonstraţii diferite au fost apoi propuse de Ullman [] şi de Maier [].

Această echivalenţă l-a determinat pe Codd să introducă şi noţiunea de completitudine []; deja pentru ALPHA însă, el a simţit nevoia de mai mult decât completitudine şi a introdus funcţiile tuplu şi cele de agregare. Completitudinea a fost apoi caracterizată de Paredaens [] şi Bancilhon [44].

ÎnKlug [] a oferit demonstraţia echivalenţei între algebra şi calculul relaţional extinse cu funcţii de agregare. Teoremacare dovedeşte că închiderea tranzitivă nu poate fi exprimată în algebra relaţională, datează din şi se datorează lui Aho şi Ullman [19] care au formulat-o şi demonstrat-o pentru AR; demonstraţia pentru CRD din secţiunea 7.

Noţiunea de CH-completitudine a fost introdusă de Chandra şi Harel [98] în sub denumirea de interogări calculabile. Noţiunile înrudite privind interogările generice au fost studiate de Hull []. Chandra [97] constituie o excelentă trecere în revistă a problematicii limbajelor de interogare incluzând şi limbaje mai puternice decât cele prezentate în acest capitolce prezintă ierarhii de limbaje bazate pe putere expresivă, complexitate şi primitive de programare.

În plus, lucrarea include şi o impresionantă bibliografie cu lucrări din logica matematică ce conţin şi unele din rezultatele pe care le-am prezentat în acest capitol şi care au fost de fapt demonstrate anterior, într-un context mai general.

sunt vreunul din dating dating one tree hill

Este uşor de demonstrat că aceşti operatori sunt derivaţi, căci se pot obţine din cei fundamentali şi din relaţii constante conţinând valori nule. Cel de-al doilea tip de abordare a nulurilor i. Timp de foarte mulţi ani, s-a dat foarte puţină atenţie limbajelor de actualizare a datelor: se credea că acestea pot fi specificate doar cu ajutorul unor operaţii simple adăugarea, modificarea şi sunt vreunul din dating dating one tree hill de tupli ce satisfac anumite condiţii care pot fi reduse la operaţii algebrice cu mulţimi.

Mai nou însă, de prinAbiteboul şi Vianu [8,9,10,11] au dovedit că există şi în acest domeniu probleme de adâncime, care au determinat apariţia unui nou câmp de cercetări încă activ. O trecere interesantă în revistă a aspectelor fundamentale în această direcţie o constituie [1].

Meniu de navigare

Liniile tabelelor reprezintă o legătură în sensul de asociaţie, relaţie între elementele unor mulţimi de valori. Capul de tabel conţine nume de atribute ce trebuie să fie distincte în cadrul fiecărei tabele. Pentru fiecare coloană în parte există o mulţime de valori posibile, numită domeniu 2. Figura 1 prezintă o reprezentare tabulară a unor informaţii despre cărţi şi vânzarea lor.

În teoria matematică a relaţiilor, dat fiind un şir de mulţimi D1, D2, D1, D2, Una dintre reprezentările posibile ale relaţiilor este, desigur, cea tabulară lipsită însă de numele coloanelor. Numărul de n-tupli ai unei relaţii se zice cardinalul 3 ei. În general, dacă domeniile sunt infinite, atunci şi cardinalitatea relaţiei poate fi infinită.

Evident însă că în aplicaţii concrete de bd cardinalul oricărei relaţii este finit.

sunt vreunul din dating dating one tree hill

În cele ce urmează, implicit, vom presupune relaţii finite peste domenii infinite.