Acord de acordare a siguranței.

Sunteți de acord să nu soluționați nicio cauză care face obiectul unei despăgubiri din partea dumneavoastră fără a primi în prealabil acordul nostru expres. Întocmirea listelor cu informaţii secrete de stat Lista informaţiilor secrete de stat elaborate sau deţinute de instituţie se va întocmi în conformitate cu prevederile art. Prin semnarea acestui acord, MAIB joacă un rol și mai important în dezvoltarea economiei naționale.

25 de ani de sex masculin de 18 ani dating minors legea california

Renunțați la orice drepturi aplicabile privind solicitarea unei semnături originale ne-electronice sau livrarea ori păstrarea înregistrărilor ne-electronice, în măsura în care acest lucru nu este interzis de legislația aplicabilă. Dacă nu sunteți de acord ca acest Acord să aibă caracter obligatoriu pentru dumneavoastră, nu descărcați, nu instalați și nu utilizați Aplicația.

Capacitatea de acceptare. Dacă sunteți un utilizator cu vârsta cuprinsă între treisprezece 13 și optsprezece 18 ani, înainte de a instala Aplicația, trebuie să parcurgeți acest Acord împreună cu Părintele, pentru a vă asigura că dumneavoastră și Părintele dumneavoastră înțelegeți condițiile Acordului și sunteți de acord cu acestea.

Sănătate și siguranță

Atunci când creați un Cont, trebuie să furnizați informații exacte și complete. Fiecare Utilizator este singurul responsabil pentru activitatea din Contul dumneavoastră, iar parola Contului trebuie păstrată în siguranță.

Trebuie să ne informați imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră. După rezolvarea problemei, înregistrarea contului va fi finalizată, un e-mail de confirmare fiind transmis la adresa de e-mail aplicabilă, împreună cu un link către Politica de confidențialitate a Aplicației.

Berlinul acordă 1.500 EUR pentru echiparea cu sisteme de siguranță

Restricții privind Licența. Reguli de utilizare. Recunoașteți faptul că, înainte de descărcarea Aplicației de la un Acord de acordare a siguranței, ați avut ocazia să citiți și să înțelegeți Regulile de utilizare impuse de către acel Distribuitor și că le veți respecta.

dating o fată care este prea bună pentru tine internet dating site-uri de pericol

Regulile de utilizare aplicabile utilizării Aplicației de către dumneavoastră sunt incluse în prezentul Acord pe baza acestei trimiteri. Drepturi de proprietate intelectuală.

Drept de proprietate.

Novo ACCORD TOURING 2020 no uso! - Falando de Carro

Aplicația vă este oferită sub licență în temeiul prezentului Acord, nu vă este vândută, iar dumneavoastră recunoașteți faptul că Flycatcher și licențiatorii săi păstrează toate drepturile, drepturile de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală definite mai jos asupra Aplicației și asupra software-ului aferent acesteia. Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres asupra Aplicației prin intermediul prezentului Acord.

Toate celelalte mărci utilizate în cadrul Aplicației sunt mărcile comerciale, mărcile de servicii sau logo-urile proprietarilor respectivelor mărci.

Utilizarea Conținutului. Dacă descărcați sau imprimați o aplicație nouă de meci a conținutului, trebuie să păstrați toate mențiunile din cadrul conținutului referitoare la drepturile de autor și la drepturile de proprietate.

Conținut generat de utilizator. Dumneavoastră și Părintele dumneavoastră înțelegeți faptul că, indiferent dacă acest Conținut generat de utilizator este publicat sau nu, nu garantăm niciun tip de confidențialitate în ceea ce acord de acordare a siguranței Conținut generat de utilizator. Răspundeți în totalitate pentru Conținutul generat de utilizator și consecințele publicării acestuia pe alte platforme.

Declarați și garantați faptul că dețineți sau aveți toate drepturile și permisiunile necesare pentru a utiliza și pentru a ne autoriza să utilizăm toate Drepturile de proprietate intelectuală asupra Conținutului generat de utilizator, precum și pentru a permite includerea și utilizarea acestuia în conformitate cu prevederile prezentului Acord. Vă păstrați toate drepturile de proprietate asupra Conținutului generat de utilizator.

detaliu despre întâlniri datând foarte încet

Acordarea licenței privind Conținutul generat de utilizator. Sub rezerva prevederilor din cadrul prezentului Acord și în baza condițiilor din cadrul Politicii noastre de confidențialitate, ne acordați o licență la nivel mondial, irevocabilă, neexclusivă, gratuită, pe durată nelimitată, care poate fi sublicențiată și transferabilă pentru a utiliza, reproduce, distribui, pregăti lucrări derivate din, expune și prezenta Conținutul generat de utilizatori numai în legătură cu aplicația, inclusiv, dar fără a se limita la, redistribuirea în tot sau în parte a Conținutului generat de utilizator și a unor lucrări derivate din acestarenunțând astfel la orice drepturi morale asupra Conținutului generat de utilizator, în măsura permisă de lege.

Politica referitoare la drepturile de autor. Licența pentru Aplicație acordată în baza prezentului Acord este în prezent gratuită. Nu vi se vor percepe taxe pentru acele utilizări ale Aplicației decât în cazul în care vă exprimați acordul prealabil cu privire la acele taxe, dar vă rugăm să rețineți faptul că neplata taxelor aplicabile poate duce la retragerea totală sau parțială a accesului dumneavoastră la Aplicație.

Vă rugăm să rețineți faptul că utilizarea aplicației poate necesita și utiliza conexiune la Internet sau acces la date. Descrierea informațiilor. Flycatcher încearcă să ofere informații cât mai exacte.

site-ul de dating hilar nu reușește datând frumos

Cu toate acestea, Flycatcher nu poate garanta și nu garantează faptul că întregul conținut din cadrul Aplicației este corect, complet, sigur, actual sau lipsit de erori.

Flycatcher își rezervă dreptul de a face modificări în cadrul conținutului sau în orice parte a acestuia, fără a fi necesar să acord de acordare a siguranței notifice înainte sau după efectuarea unor astfel de modificări în conținut. Cu toate acestea, cunoașteți faptul că nu aveți obligația să furnizați Flycatcher informații cu caracter personal și confirmați faptul că ne furnizați informații cu caracter personal în mod liber consimțit.

Vă rugăm să rețineți și faptul că anumite informații cu caracter personal și alte informații furnizate de către dumneavoastră în relație cu utilizarea Aplicației pot fi stocate pe Dispozitivul dumneavoastră chiar dacă Flycatcher nu colectează acele informații. Vă asumați întreaga răspundere pentru protejarea dispozitivului dumneavoastră împotriva accesului neautorizat.

Acord de licență pentru utilizatorul final

Declinarea răspunderii. Este posibil ca legea aplicabilă să nu permită excluderea anumitor garanții, excluderile fiind aplicabile în măsura permisă de lege. Limitarea răspunderii. Sunteți de acord să puneți la adăpost, să despăgubiți și să exonerați de acord de acordare a siguranței Flycatcher, afiliații acesteia, precum și funcționarii, directorii, angajații și reprezentanții acesteia, pentru și împotriva oricăror revendicări, daune, obligații, pierderi, datorii, costuri și cheltuieli inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile avocaților care decurg din: i utilizarea de către dumneavoastră sau imposibilitatea de a utiliza Aplicația; ii încălcarea de către dumneavoastră a prezentului acord; și iii încălcarea de către dumneavoastră a oricăror drepturi ale terților, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, de proprietate, la respectarea vieții private.

Fără a se aduce atingere obligațiilor dumneavoastră în virtutea prezentei secțiuni și fără a vă scuti de acestea, Flycatcher își rezervă dreptul pe cheltuiala Flycatcherdar nu se obligă, să își asume apărarea și controlul exclusive cu privire la orice cauză care face obiectul unei despăgubiri din partea dumneavoastră, în cazul dumneavoastră alegeți să nu o apărați sau soluționați. Sunteți de acord să nu soluționați nicio cauză care face obiectul unei despăgubiri din partea dumneavoastră fără a primi în prealabil acordul nostru expres.

Actualizări și îmbunătățiri. Versiunile revizuite vor fi furnizate în conformitate cu politicile în vigoare în momentul furnizării, acord de acordare a siguranței include actualizarea și îmbunătățirea în mod automat, fără nicio notificare suplimentară pentru dumneavoastră. Sunteți de acord cu orice actualizare sau îmbunătățire automată a Aplicației.

Trimiterile din prezentul Acord la Aplicație includ Versiunile revizuite. Acest Acord reglementează orice Versiuni revizuite care înlocuiesc sau completează aplicația inițială, cu excepția cazului în care Versiunea revizuită este însoțită de un acord de licență separat care va reglementa Versiunea revizuită. Conținut al terților. Flycatcher nu este asociată cu și nu deține niciun control asupra Conținutului terților.

Flycatcher nu își asumă nicio responsabilitate pentru sursele din care este generat Conținutul terților, iar Flycatcher declină în mod expres orice garanții cu privire la corectitudinea, adecvarea, utilitatea, siguranța, sau Drepturile de proprietate intelectuală ale sau îl legătură cu orice Conținut al terților.

ACORD MULTILATERAL ADR - M330

Vă asumați întreaga răspundere pentru interacțiunea cu Conținutul terților. Sunteți de acord să renunțați și renunțați la orice drepturi sau remedii legale sau echitabile pe care le puteți avea la dispoziție împotriva Flycatcher și exonerați Flycatcher de orice răspundere care decurge din utilizarea de către dumneavoastră a conținutului terților și din interacțiunea dumneavoastră cu acesta.

Programe cu sursă deschisă ale terților. Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare din cadrul prezentului Acord, Flycatcher nu acordă nicio garanție și nicio despăgubire în ceea ce privește programele cu sursă deschisă ale terților. Durata și încetarea Acordului. Prezentul Acord este valabil până la rezilierea acestuia de către Flycatcher sau de către dumneavoastră.

Dacă vă opuneți oricăror termeni sau condiții din cadrul prezentului Acord sau oricăror modificări ulterioare ale acestuia, sau dacă aplicația vă nemulțumește în orice mod, singura dumneavoastră opțiune este întreruperea imediată a utilizării Aplicației.

Siguranța ta și a familiei tale

La încetarea prezentului Acord, veți întrerupe orice utilizare a Aplicației. Prezenta secțiune Prezentul Acord și toate drepturile și licențele acordate în baza acestuia nu pot fi transferate sau cesionate de către dumneavoastră, dar pot fi cesionate de către Flycatcher fără restricții și fără notificare. Modificările intră în vigoare în termen de zece 10 zile de la notificarea anterioară a acestora, iar continuarea utilizării aplicației după expirarea termenului susmenționat înseamnă că acceptați modificările.

Renunțați la orice drepturi aplicabile privind solicitarea unei semnături originale ne-electronice sau livrarea ori păstrarea înregistrărilor ne-electronice, în măsura în care acest lucru nu este interzis de legislația aplicabilă. Dacă nu sunteți de acord ca acest Acord să aibă caracter obligatoriu pentru dumneavoastră, nu descărcați, nu instalați și nu utilizați Aplicația. Capacitatea de acceptare.

Legislația aplicabilă și soluționarea litigiilor. Prezentul Acord este reglementat și interpretat în conformitate cu legislația din Anglia și țara galilor, cu excluderea reglementărilor privind conflictul de legi.

Sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției personale și exclusive a instanțelor din Londra, Anglia și să renunțați la orice obiecție cu privire la jurisdicția, competența teritorială, sau materială a acestor instanțe.

Fără a se aduce atingere prevederilor de mai sus, putem solicita măsuri punitive în cadrul oricărei instanțe competente.

Prevederi generale. Prezentul Acord și orice alte avize juridice publicate de către Flycatcher în legătură cu Aplicația constituie întregul acord între dumneavoastră și Flycatcher cu privire la Aplicație. Modificările prezentului Acord sunt valabile numai dacă sunt realizate în scris și semnate de către Flycatcher.

Nicio renunțare la condițiile din cadrul prezentului Acord nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la acea condiție sau număr de cadru triumf dating orice altă condiție, iar neaplicarea de către una dintre părți a oricărui drept sau a oricărei prevederi în temeiul prezentului Acord nu va constitui o renunțare la acel drept sau la acea se datorează unei alte curse unui păcat. Cerințe și acord de acordare a siguranței de utilizare ale distribuitorilor.

Dacă descărcați aplicația din magazinul de aplicații al Apple, Inc. Apple nu are nici o obligație referitoare la furnizarea de servicii de întreținere și suport pentru Aplicație; Flycatcher poartă întreaga răspundere pentru orice garanții exprese sau impuse de lege cu privire la produs, în măsura în care nu a fost declinată răspunderea în legătură cu acestea. Declarați și garantați faptul că: a nu vă aflați într-o țară care face obiectul unui embargo al Guvernului S.

Dacă aveți întrebări, plângeri sau reclamații cu privire la aplicație, vă rugăm să ne contactați la:.